Pensioenviering Marleen Herpoel

29 November 2019
Woonzorgcentrum Westervier

Met veel toeters, bellen en attenties werd Marleen ontvangen op de afdeling Heemnisse, waar Marleen leefmoeder was. Bijpraten en genieten samen met een kopje koffie en een lekker stuk taart.
Daarna ging ze langs op alle afdelingen en werd er geklonken bij een glas schuimwijn. Vanaf 17u werd ze verwacht in cafetaria 'Altegaar' waar haar familie, collega's, vrienden haar opwachtten om de receptie verder te zetten.

Bedankt Marleen voor je inzet. Geniet van je pensioen & tot wederzien!