• Home
  • Blog
  • Belangrijke info voor de familie van het woonzorgcentrum Mariaburcht te Dentergem

Belangrijke info voor de familie van het woonzorgcentrum Mariaburcht te Dentergem

17 Mar 2020
Woonzorgcentrum Mariaburcht
Centrum voor kortverblijf Mariaburcht

POST
de post van uw familielid die normaal gezien door u wordt opgehaald zal per post naar de eerste contactpersoon worden toegestuurd. Om dit beheersbaar te houden zal de post telkens op het einde van de week verzameld worden en in 1 gezamenlijke enveloppe worden opgestuurd. Dit geldt enkel voor post die op regelmatige tijdstippen door de familie wordt opgehaald.

WAS
Wij voorzien 2 vaste dagen in de week waarop de vuile was zal worden opgehaald en het gewassen goed kan worden teruggebracht.

Tijdstip: Er zal een wissel zijn tussen de vuile en propere was
- Elke maandag tussen 15u en 18u30
- Elke donderdag tussen 15u en 18u30
Praktisch:
- Wij willen u vragen om zelf 2 afsluitbare curverboxen (met deksel) te voorzien met daarop de naam van de bewoner EN de afdeling. Noteer de naam en de afdeling op het deksel en op alle zijkanten van de box.
- Lukt het niet om curverboxen te voorzien, dan kan dit in goed afgesloten, stevige zakken (waarop naam en afdeling duidelijk genoteerd staat).
- U neemt de box met vuile was mee vanuit de garage naast het woonzorgcentrum (als u voor het WZC staat links naast de ingang parking). Ga niet in gesprek met de aanwezige personeelsleden of vrijwilligers.
- De box met propere was mag u in de garage zetten aan de andere kant (bord: “propere was”).
Deze boxen worden op vaste tijdstippen binnen gehaald. Hou er rekening mee dat ze wel eerst 72u blijven staan, om alle risico op besmettingen te voorkomen. Het is dus niet aangeraden om bederfelijke voedingswaar in de box te steken.
Afspraken:
- Wij willen u vragen om zelf 2 afsluitbare curverboxen (met deksel) te voorzien en daar naam en afdeling duidelijk op te noteren. Als alternatief kan u gebruik maken van stevige, afsluitbare en duidelijk gelabelde zakken.
- U dient deze boxen na elke wissel goed te reinigen.

COMMUNICATIE
Wij voorzien op alle afdelingen tablets en laptops. Indien u dat wenst kan u met uw familielid skypen. Neem contact op met de afdeling, zij zullen u hierin zeker kunnen verder helpen.

Ons woon- en leefteam engageert zich om familie af een toe een foto door te mailen. Geef de verantwoordelijke van de afdeling zeker een seintje als u nood hebt aan een foto of een filmpje, we trachten jullie zo snel mogelijk iets te bezorgen.

Wij stimuleren u om te bellen, maar aarzel zeker niet om ook een kaartje of brief te schrijven.

Indien u nog vragen hebt mag u ons steeds contacteren op 051/63 31 67