• Home
  • News
  • Nieuwe bezoekregeling - woonzorgcentra vanaf 7/09/2020

Nieuwe bezoekregeling - woonzorgcentra vanaf 7/09/2020

7 September 2020

Nieuwe bezoekregeling

De media kondigde het gisteren en vandaag al aan: de bezoekregeling in de woonzorgcentra versoepelt. Ook wij hebben dit nieuws vernomen en ontvingen hierover gisteren nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Sinds juni 2020 zoekt onze organisatie continu naar een evenwicht tussen het welzijn en de veiligheid van onze bewoners en medewerkers. In dat kader hebben wij reeds deze zomer de strenge regelgeving i.v.m. bezoek in onze organisatie aangepast. Nog steeds streven we naar een zo normaal mogelijk leven, maar met aandacht voor de veiligheid van iedereen.

De nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid leiden er toe dat we onze huidige bezoekregeling opnieuw wat versoepelen.

Vanaf maandag 7 september 2020 gelden volgende bezoekregels: 

Algemene maatregelen 

  • Iedereen kan terug op bezoek komen.
  • Er is geen beperking in het aantal bezoekmomenten.
  • Er is geen bezoek toegestaan voor wie terugkomt uit een oranje of rode zone. U kan terug op bezoek komen na 14 dagen en na een negatieve test.
  • Registratie per bezoek en per bezoeker blijft verplicht.
  • Alle beschermingsmaatregelen blijven van kracht:

               o Pas de algemene handhygiëne toe: was en ontsmet uw handen regelmatig.
               o Draag in het woonzorgcentrum altijd uw chirurgisch mondmasker, ook op de kamer.

 

Specifieke aandachtspunten 

Kamerbezoek:

o Iedereen kan op de kamer op bezoek komen.
o Maximum 2 bezoekers tegelijkertijd.
o De 5 personen die tot de persoonlijke bubbel behoren mogen de bewoner knuffelen, aanraken … . De andere bezoekers moeten de afstand van 1,5 m tijdens het bezoek respecteren.

 

Cafetaria:
o Een bezoek aan de cafetaria is enkel mogelijk voor de 5 personen die behoren tot de  persoonlijke bubbel van de bewoner.
o De cafetaria is niet toegankelijk voor de andere bezoekers.

 

Bezoek op het terras of in de tuin:
o Bij een bezoek dat buiten plaatsvindt zijn maximum 10 personen toegelaten.
Waarbij:
- bezoekers die behoren tot de persoonlijke bubbel fysiek contact mogen maken.
- bezoekers die niet behoren tot de persoonlijke bubbel altijd de afstand van 1,5 m tijdens het bezoek moeten respecteren.

 

Uitgangsregeling:

Een bewoner mag het domein van het woonzorgcentrum verlaten. Dit kan voor een consultatie of voor andere redenen zijn. Bij het verlaten van het woonzorgcentrum is het voortaan niet meer nodig om de directie op de hoogte te brengen. Wel is het noodzakelijk dat de afdeling waar de bewoner woont altijd verwittigd wordt.

Deze maatregelen blijven van toepassing tot eind september of tot we nieuwe richtlijnen ontvangen.
Indien de besmettingsgraad in de regio stijgt, of bij vaststelling van (een of meerdere) besmetting(en) in het woonzorgcentrum kunnen wij de bezoekregeling verstrengen. We zullen hierover tijdig communiceren.

Wij willen jullie van harte bedanken voor de medewerking en om de maatregelen te respecteren, voor uzelf en uw naasten.