• Home
  • Blog
  • Actiedag in Curando West: ‘Personeelstekort in de zorgsector? De helpende handen zijn er!’

Actiedag in Curando West: ‘Personeelstekort in de zorgsector? De helpende handen zijn er!’

10 Juni 2022
Centrum voor kortverblijf Westervier
Woonzorgcentrum Westervier
Centrum voor dagverzorging Sparke Viers

Op vrijdag 10 juni van 14.00 u. tot 17.00 u. gaat in WZC Westervier en CDV Sparke Viers een actie door in samenwerking met Curando, de vakbonden, heel wat organisaties, sympathisanten en mensen zonder wettig verblijf, rond het thema: ‘Personeelstekort in de zorgsector? De helpende handen zijn er!’

Op hetzelfde moment is er in verschillende provincies van het land en ook nationaal een gelijkaardige actie gepland, eventueel ook vanuit andere sectoren. Zo schreven de bisschopen een brief die aansluit bij dit thema.  Deze actie moet aantonen dat in antwoord op het tekort aan arbeidskrachten in een aantal sectoren van onze maatschappij, de mensen zonder wettig verblijf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.  

Tijdens de actie op 10 juni zullen een tiental mensen zonder wettig verblijf vrijwilligerswerk verrichten in WZC Westervier en CDV Sparke Viers. We verwachten hierbij ook persaandacht.