Gedurende een langere periode zorg nodig?

Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijk verzorging en opvang aan. Is een verblijf in een centrum niet wenselijk?

Bekjk dan zeker ook onze dienstverlening Cura thuisverpleging en gezinszorg.

Cura gezinszorg

Centrum voor kortverblijf Mariaburcht, woonzorgzone Curando Midden

Zuster Adriennestraat 1
8720 Dentergem
051 63 31 67

Directeur:
Merv. Heidi Van Doorne
heidi.vandoorne@curando.be

Diensthoofd sociaal werk:
Mevr. Nele Verbeke
sociale-dienst.midden@curando.be

Woonzorgzone Curando Midden biedt kortverblijf aan in het woonzorgcentrum Mariaburcht, Dentergem. Mariaburcht heeft 10 individuele woongelegenheden kortverblijf die ingebed zijn in de woonafdelingen van het woonzorgcentrum. Van de 10 woongelegenheden kortverblijf hebben er 5 een bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf. 

 

Dagprijs:

De nieuwe infrastructuur van het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf Mariaburcht wordt deels gesubsidieerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit betekent dat WZC Mariaburcht voor elke verblijfsdag in de nieuwbouwkamers een infrastructuursubsidie krijgt van 6,07 euro (bedrag 2024). Dit forfait wordt als korting doorgerekend aan de bewoners van het woonzorgcentrum.

  • Eenpersoonskamer: 72,44 euro 

Wens je ons centrum voor kortverblijf eens te bezoeken, of ben je op zoek naar bijkomende informatie dan kan je ons telefonisch bereiken of mailen via het contactformulier.