CURANDO,

een boeiende geschiedenis, een duidelijk plan voor de toekomst.

Vrijwilligerswerking dragen wij hoog in het vaandel. Reeds meer dan 450 vrijwilligers dragen hun steentje bij. Niet omdat het moet, wel omdat het kan. 

Wens je meer informatie?
Wens je ook vrijwilliger te worden binnen vzw Curando? 

Klik hier

Onze zorgverlening.

CURANDO wenst bij te dragen aan de 'kwaliteit van leven'. Wij bieden woon-, leef- en zorgvormen aan die thuisondersteunend en tijdelijk of blijvend thuisvervangend zijn.
In vrijheid kan je kiezen tussen de verschillende formules.

Meer informatie over onze formules

Wens je meer informatie over onze zorgformules? 
Of heb je een vraag over onze voorzieningen?

Stel hier jouw vraag

Over Curando

Historiek

Congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede 

De congregatie O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vond haar oorsprong in 1688, toen Elisabeth Van Hulle een groep vrouwen om zich heen verzamelde om samen een leven te leiden van gebed en dienstbaarheid. Deze ‘spinsters’ – ze verdienden de kost met het spinnewiel – waren dienstbaar aan hun naasten door zieke en oude mensen aan huis te bezoeken en te verzorgen.
Hun spiritualiteit was gericht op de devotie voor Onze Lieve Vrouw van zeven Weeën.
In de loop der eeuwen groeide dit initiatief uit tot een grote congregatie in dienst van ouderenzorg en onderwijs.

In het woelige water van de geschiedenis wisten deze vrouwen hun dienstbaarheid aan zieke en ouder wordende mensen telkens opnieuw aan te passen aan de noden van de eigen tijd. Zo werd er gaandeweg voorzien in gemeenschappelijke zorg en huisvesting voor zorgbehoevende ouderen. Door de fusies met andere congregaties in de loop van de vorige eeuw werden verschillende van dergelijke instellingen voor ouderenzorg samengevoegd.

Oprichting vzw Bejaardenzorg 

In 1991 richtte de congregatie de vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede op, bestaande uit zes rust- en verzorgingstehuizen verspreid over de provincie West-Vlaanderen (gelegen in Brugge, Beernem, Ruiselede, Dentergem en Heestert). De voorbije 24 jaar evolueerden deze tehuizen tot woonzorgcentra en werd de dienstverlening uitgebreid met centra voor dagverzorgingkortverblijf en herstelverblijf alsook met lokale dienstencentra

Fusie

In 2014 vond een fusie plaats van vzw Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede met vzw Cura, een vzw voor thuisverpleging en assistentiewoningen van dezelfde congregatie. Deze fusie was het startsein voor een grondige reorganisatie van het totale zorgaanbod en voor een naamswijziging van de vzw.

 

Curando vzw, heden en toekomst

Onze missie

 • Als hedendaagse drager van de katholieke traditie staat Curando voor bezielde en menslievende zorg thuis of dicht bij huis.
 • Wij doen dit in dialoog met de zorgvragers, de zorgverleners, de vrijwilligers en de familie, met respect voor ieders verlangen naar waardigheid.
 • Wij zijn een betrouwbare zorgpartner, lokaal en regionaal verankerd. Wij zetten in op innovatie en geïntegreerde dienstverlening.
 • We dragen bij tot de verwezenlijking van persoonlijk geluk voor wie onze zorg geniet, net zo goed als voor wie die zorg geeft.
  Curando zorgt en verenigt. Samen.

Geïntegreerd zorgaanbod

Op vandaag biedt vzw Curando haar zorgaanbod op geïntegreerde wijze aan in vijf woonzorgzones. Zo engageert de vzw zich voor een compleet zorgtraject, gaande van ondersteuning in de thuissituatie via thuisverpleging en gezinszorg, warme maaltijden aan huis, de diensten van een lokaal dienstencentrum, dagverzorging, (oriënterend) kortverblijf en herstelverblijf tot residentiële zorg met assistentiewoningen en woonzorgcentra.

Samenwerking

Om onze dienstverlening te versterken, gaan we tegelijk actief samenwerkingsverbanden aan met externe partners:

Uitbouw van zorgaanbod, innovatie, projecten

De vzw Curando zet de volgende jaren verder in op

 • De uitbouw van het zorgaanbod, zowel door continue verbetering van een geïntegreerd zorgaanbod op maat binnen de woonzorgzones, als door uitbreiding van het zorgaanbod in de verschillende woonzorgzones.
   
 • De specifieke noden van zorgvragers en mantelzorgers in de thuissituatie, door verdere ontplooiing van Cura thuisverpleging en gezinszorg in elke woonzorgzone en door de oprichting van nieuwe lokale dienstencentra en dagcentra.
   
 • Wetenschappelijk onderbouwde  innovatie, door het introduceren van nieuwe technieken (bv. verzorgend wassen), producten (bv. matras- en kussenovertrekken) en diensten (bv. analyse van het medicatieverbruik van bewoners).
   
 • De ontwikkeling van nieuwe dienstverleningen voor medewerkers en vrijwilligers (bv. was- en strijkdienst).
   
 • Een aanbod van lekkere en voedzame maaltijden en de garantie van kwaliteitsvolle voeding. We bereiden alle maaltijden met vakkennis in onze eigen keukens. We kiezen voor kwalitatief hoogstaande grondstoffen en we hanteren eigen strikte normen bij de bereidingen (bv. confituur met minimum 50% vruchten, soep met minimum 300 gr. groenten per liter).
   
 • Bouwprojecten, door de ontwikkeling van een bouwvisie die beantwoordt aan de hedendaagse en toekomstige normen en verwachtingen.
   
 • De verdere uitbouw van de bestaande vrijwilligerswerking, aangevuld met nieuwe projecten zoals ‘Gemeenschapsmunt’ in Brugge en Zedelgem en ‘Toekomstfonds’ in Beernem.

Visieteksten