Disclaimer

 

Auteursrecht

De teksten, foto's en illustraties, evenals de lay-out van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Teksten, foto's en illustraties kunnen enkel worden afgeprint voor privé-gebruik. Het verspreiden van teksten, foto's en illustraties is onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de VZW CURANDO O.L.V. 7 Weeën Ruiselede. Het aanhalen van teksten kan enkel via verwijzing naar de bron en is zelfs met brondvermelding niet toegestaan in het kader van commerciële doeleinden.

 

Exoneratie

VZW CURANDO O.L.V. 7 Weeën Ruiselede doet het nodige om via deze website correcte en volledige informatie te verspreiden en de informatie te actualiseren. Niettemin kan VZW CURANDO O.L.V. 7 Weeën Ruiselede niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute of onvolledige vermeldingen op deze site noch voor nadelige gevolgen daarvan. VZW CURANDO O.L.V. 7 Weeën Ruiselede staat niet in voor de correctheid en volledigheid van de informatie die via links naar websites van derden kan worden verkregen.

Gebruikers van deze website kunnen geen rechten putten uit de informatie die de website vermeldt.

 

Foto's / Privacy

Tijdens dagelijkse activiteiten kunnen in al onze voorzieningen foto's genomen worden. Deze foto's kunnen later gebruikt worden in het kader van de verdere aanvulling van de website. Deze foto's worden openbaar gedeeld via onze website www.curando.be. en/of op volgende facebookpagina CURANDO O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw. Voor het publiceren van foto's wordt steeds de explicite toestemming van de betrokkene gevraagd. 

In het kader van privacy kan je een bezwaar hebben tegen de publicatie van foto's van jou en of jouw familie. Meldingen of opmerkingen kan je schriftelijk doorgeven via het volgend e-mailadres: administratie@curando.be