Structuur en organisatie

De woonzorgzones zijn het kloppend hart van onze werking. Elke woonzorgzone wordt geleid door een directeur.

Het strategisch beleid van vzw Curando wordt, in nauwe samenwerking met de algemene directie, gestuurd door de raad van bestuur.

De zes departementen en de stafmedewerkers van de centrale diensten hebben elk vanuit hun specifieke expertise een beleidsondersteunende en dienstverlenende taak naar zowel de woonzorgzones als naar de raad van bestuur en de algemene directie. Om beleid en praktijk op elkaar af te stemmen, vindt maandelijks overleg plaats tussen de algemene directie, de zonale directeurs, de departementshoofden en stafmedewerkers.

 

Leden raad van bestuur

Dhr. Buyck Ignaas
Dhr. Calus André
Zr. Debeurme Lucie
Dhr. Debucquoy Rik
Zr. De Craene Christianne
Dhr. De Meulemeester Paul
Kan. Degrieck Patrick
Zr. Neirynck Adrienne
Zr. Sloore Leona