Structuur en organisatie

De woonzorgzones zijn het kloppend hart van onze werking. Elke woonzorgzone wordt geleid door een directeur.

Het strategisch beleid van vzw Curando wordt, in nauwe samenwerking met de algemene directie, gestuurd door het bestuursorgaan

De zes departementen en de stafmedewerkers van de centrale diensten hebben elk vanuit hun specifieke expertise een beleidsondersteunende en dienstverlenende taak naar zowel de woonzorgzones als naar het bestuursorgaan en de algemene directie. Om beleid en praktijk op elkaar af te stemmen, vindt maandelijks overleg plaats tussen de algemene directie, de zonale directeurs, de departementshoofden en stafmedewerkers.

 

Leden van het bestuursorgaan

• Dhr. Buyck Ignaas, financieel bestuurder
• Dhr. Calus André
• Mevr. Clyncke Annemie
• Zr. De Craene Christianne, ondervoorzitter
• Dhr. De Meulemeester Paul, voorzitter
• Zr. Bonamie Cecile
• Dhr. Debucquoy Rik
• Kan. Degrieck Patrick
• Dhr. Demeulenaere Ludo, secretaris
• Dhr. Neirynck Richard
• Dhr. Cordonnier Jan
• Mevr. De Clercq Patricia