Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag.

Het is één van de thuiszorgondersteunende initiatieven die Curando organiseert.

Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag.

Het is één van de thuiszorgondersteunende initiatieven die Curando organiseert.

Centrum voor dagverzorging Mariaburcht, woonzorgzone Curando Midden

Statiestraat 53
8720 Dentergem
051 63 31 67

Directeur:
Mevr. Anneleen De Roo
anneleen.deroo@curando.be

Diensthoofd sociaal werk:
Mevr. Nele Verbeke
nele.verbeke@curando.be

Coördinator dagverzorgingscentrum:
Mevr. Christelle Desender
christelle.desender@curando.be

Huiselijke sfeer in woonzorgcentrum Mariaburcht

Dagverzorgingscentrum Mariaburcht vind je in woonzorgcentrum Mariaburcht. Een team professionele medewerkers staat zeven dagen op zeven klaar om de bezoekers een actieve, zinvolle en kwaliteitsvolle dag aan te bieden en sociaal contact te stimuleren. We streven ernaar de bezoeker zo lang mogelijk in zijn thuisomgeving te laten functioneren en de mantelzorger zo goed mogelijk te ondersteunen. In ons dagcentrum ligt door de kleinschaligheid en de diverse huiselijke activiteiten de nadruk op een gezellige sfeer. In samenspraak met de sociale dienst en de coördinator van het dagcentrum kan de bezoeker en/of zijn familie de regelmaat van de bezoeken en de vervoersmogelijkheden bespreken. Voor het vervoer van en naar ons centrum beschikken we over twee aangepaste busjes. Bezoekers kunnen ook gebruik maken van de verzorging en de accommodatie van het woonzorgcentrum.

Dagprijs

  • Volledige dag: 16,00 euro
  • Halve dag: 16,84 euro
  • Weekend volle dag: 30,97 euro
  • Weekend halve dag: 21,79 euro
  • Avondopvang: 7,65 euro