Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen.

Woonzorgcentrum

Wat bieden wij?

Wanneer thuis wonen moeilijker wordt, biedt een woonzorgcentrum de mogelijkheid aan ouderen om te wonen en te leven in een huis waar men kan rekenen op persoonsgerichte zorg en begeleiding. Hiertoe zijn al onze woonzorgcentra uitgerust met een team van goed opgeleide medewerkers en beschikken we over alle nodige faciliteiten voor ouderen met zorg. Nauw overleg met de bewoner, de familie en de huisarts is voor ons belangrijk.

 

Een thuis in het woonzorgcentrum.

Naast een kamer mag je er rekenen op een actieve leefomgeving waarin het welzijn van onze bewoners centraal staat. We streven naar een kwaliteitsvolle zorg binnen een warme,
huiselijke en familiale sfeer. We staan voor een open huis dat laagdrempelig en toegankelijk is maar toch de nodige veiligheid en geborgenheid biedt. Een huis waar je jezelf kan zijn.

Een woonzorgcentrum biedt bewoners de volgende mogelijkheden:

  • samen vertoeven in de living of individueel op de kamer
  • deelnemen aan activiteiten en uitstappen
  • een kopje koffie in de cafetaria samen met je gasten
  • even tot rust komen in de tuin, de kapel of de stille ruimte
  • vrijwilligers, verenigingen, buren … ontmoeten via activiteiten
  • genieten van een kappersbeurt in het kapsalon