Woonzorgcentrum

Wat is een woonzorgcentrum?

Een woonzorgcentrum is een thuisvervangende plaats voor personen die nood hebben aan permanente verzorging en ondersteuning. Voor wie er verblijft is het woonzorgcentrum een nieuwe thuis. Familieleden en vrienden kunnen dan ook bij je langskomen wanneer je dat maar wil. Elke bewoner heeft een eigen leefruimte (kamer). Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes  waar men elkaar kan ontmoeten en samen kan deelnemen aan diverse activiteiten. Elk woonzorgcentrum  dient te voldoen aan de erkenningsnormen – opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – die de basiskwaliteit van de zorg garanderen.

Wie komt in aanmerking 

Het centrum is hoofdzakelijk bedoeld voor  wie  65 of ouder is en echt niet meer thuis kan blijven wonen omdat de mantel-, thuis- en andere zorgformules door de  zwaarte van de zorg geen oplossing meer bieden. Bewoners die al in het zorgtraject thuisverpleging van Cura zijn opgenomen, krijgen voorrang voor opname in het woonzorgcentrum.

 

Totaalaanbod van woonzorgformules

Het woonzorgcentrum maakt deel uit van een totaalaanbod van zes woonzorgformules. Die beginnen bij verzorging thuis en gaan via de tussenformules lokaal dienstencentrum, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen over naar permanente opvang en begeleiding in het woonzorgcentrum. Er is binnen de groep een divers aanbod van erkende woonzorgcentra. Divers zowel qua accommodatie, ligging, structuur, cultuur en doelgroep als qua faciliteiten en prijzen. Samen werken alle zorgcentra samen vanuit één gedeelde visie op goede zorg.

De (directe en indirecte) zorg, die wij zien als onze kernopdracht, wordt verleend door eigen medewerkers die vertrouwd zijn met onze visie op goede zorg. Wij beperken uitbesteden tot die diensten die geen meerwaarde betekenen voor de 'warmte' van de zorg (wasserij, onderhoud van de tuin, loonadministratie…). De zorg voor onze medewerkers beschouwen wij als een belangrijke voorwaarde bij het bieden van warme zorg. Er leeft in onze woonzorgcentra een cultuur van wederzijdse afhankelijkheid waarin mensen de nodige zorg dúrven vragen omdat zij zich omringd weten door mensen die graag zorg géven.

Ongeacht de schaalgrootte van de verschillende woonzorgcentra, is er een voortdurend streven naar het behoud van de 'kleinschalige' mensenmaat en 'een elkaar nabij zijn'. Dit blijkt onder meer uit de vlotte toegankelijkheid van de gebouwen en tuinen, de huiselijke inrichting en het ruime aanbod van gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes.

Wat hebben wij te bieden. Wat typeert onze werking?

Een sociale dienst die je vanaf je eerste vraag op weg helpt naar een mogelijk verblijf in ons woonzorgcentrum. Een dienst 'administratie' die samen met je alle nodige formaliteiten in orde brengt en verder opvolgt (reglement van orde, woonovereenkomst en facturatie).
Een leefgroepgerichte (afdelingsgerichte) werking met een specifieke woonafdeling en tuin voor mensen met dementie. Elke leefgroep (afdeling) wordt bemand door een vast team van medewerkers die optimaal geschoold  zijn en permanent bijgeschoold worden in zorg, animatie en logistiek. Onze medewerkers worden ook permanent geschoold en begeleid in de belevingsgerichte omgang met mensen met dementie en in (palliatieve) zorg bij het levenseinde. We vertrekken vanuit wat de bewoner zelf wenst. We maken duidelijke afspraken over wie voor elke taak en vraag verantwoordelijke en aanspreekpunt  is.

In onze woonzorgcentra heerst een woon- en werkklimaat waarin men met elkaar communiceert, men elkaar mag en kan bevragen en bovendien duidelijke antwoorden krijgt. Dit vereist aanspreekbaar zijn, elkaar begroeten, ontmoeten en elkaar nabij zijn. Onze woonzorgcentra worden dan ook gekenmerkt door het gevoel echt welkom te zijn. Dat kan mede door de huiselijke ontmoetingsruimtes en de open deuren. Bezoekers en familie kunnen er ongedwongen komen en gaan.

Wij bieden je een nieuwe thuis, waarbij wij alle respect en aandacht  hebben voor je privacy, je levensbeschouwing, je gewoontes en je wil(sverklaring) omtrent de gewenste zorg(planning). We bieden je comfortabele éénpersoonswoongelegenheden met ruimte voor eigen meubelen.

Ten slotte staan we voor een voortdurend kritisch afwegen van het gebruik van medicatie en fixatiemiddelen. Het uitgangspunt daarbij is dat wij streven naar een optimaal wel-zijn versus bewust-zijn en een optimale vrijheid versus veiligheid.