Curando Zuid

Woonzorgzone CURANDO ZUID biedt verschillende dienstverleningen aan. De verantwoordelijke coördinatoren van de verschillende diensten zorgen er samen voor dat u een passend antwoord krijgt  op uw zorgvraag.
Het is onze overtuiging dat "zorg vragen" zo veel beter lukt in een huis waar men zich omringd weet door vriendelijke  mensen die graag "zorg geven". Deze overtuiging is de kern van onze opdracht en missie.
Binnen onze woonzorgzone hebben wij een team opgebouwd van 170 enthousiaste medewerkers waarvan 35 vrijwilligers met een contract.
De psycho-sociale dienst zoekt  samen met jou welke dienstverlening het best aansluit bij jouw verwachting. Eenmaal je gebruik maakt van één van onze diensten krijg je voorrang voor de andere diensten.
We hebben aandacht  voor jouw klachten en suggesties. Aan de hand hiervan werken we verbetertrajecten uit in overleg met de kwaliteitscoördinator en het voltallig team.