Rechten van zorggebruikers

Rechten van patiënten, met betrekking tot hun zorg, zijn in België wettelijk vastgelegd in de wet van 22 augustus 2002 (de Wet Patiëntenrechten):

  • Het recht op kwaliteitsvolle zorg – In dit recht zit onder meer het non-discriminatiebeginsel vervat.
    In de context van vzw Curando kan ook de link worden gelegd met het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003, op grond waarvan de voorzieningen verplicht zijn om een kwaliteitsbeleid te voeren.
  • Het recht op vrije keuze – Zowel ten overstaan van zorgverleners als zorgvoorzieningen kan dit recht worden toegepast, maar is niet absoluut (wettelijke en feitelijke beperkingen).
  • Het recht op duidelijke en volledige informatie – Zorgverleners dienen op een duidelijke manier de nodige informatie mee te delen over jouw gezondheidstoestand.
  • Het recht op geïnformeerde toestemming – Dit omvat niet alleen het recht om in een behandeling toe te stemmen, maar omvat ook het recht om een behandeling te weigeren.
  • Het recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot toevoeging, inzage en afschrift – Je kan vragen aan één van onze medewerkers om jouw dossier in te kijken of een afschrift van (een deel van) jouw dossier te ontvangen.
  • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer & op respect voor de intimiteit – Zie bij “Privacyverklaring”
  • Het klachtrecht – Zie bij ‘Compliment, suggestie of klacht’
  • Recht op een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger – Een zorggebruiker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger in de uitoefening van zijn/haar patiëntenrechten. Vragen over patiëntenrechten? Onze medewerkers en het Vlaams Patiëntenplatform helpen jou graag verder.

Vragen over patiëntenrechten? Onze medewerkers en het Vlaams Patiëntenplatform helpen jou graag verder.