Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag.

Het is één van de thuiszorgondersteunende initiatieven die Curando organiseert.

Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag.

Het is één van de thuiszorgondersteunende initiatieven die Curando organiseert.

Centrum voor dagverzorging

Wat biedt een centrum voor dagverzorging?

Een centrum voor dagverzorging biedt ondersteuning in de zorg en begeleiding van thuiswonende ouderen, hun familie en hun mantelzorgers. Het is mogelijk één of meer dagen naar het centrum te komen. Je wordt er geholpen met de nodige zorg en begeleiding. Je kan aansluiten bij allerhande activiteiten die zich richten op activeren, ontspannen en sociale contacten.


Onze visie en het team.

Onze visie is duidelijk. Een centrum voor dagverzorging wil een gastvrij, gezellig en toegankelijk huis zijn. Een ‘stek’ zijn waar mensen mekaar kunnen ‘ont-moeten’ en ‘gewoon’ zijn waar het kan en 'bijzonder' waar het moet.
Ons team vindt het belangrijk dat het dagdagelijkse leven gedeeld wordt en dat er volop aandacht is voor de bezorgdheden en gevoeligheden van de familie. Er is dan ook altijd overleg met de bezoeker, zijn familie, mantelzorgers en zorgpartners. We creëren een kring van mensen rondom ons: buren, vrijwilligers, de parochie, scholen…


Hoe verloopt een dag?

We hebben aandacht voor een stimulerend dagprogramma waardoor iedereen zich aangesproken voelt, rekening houdend met ieders levensverhaal en interesses.
Bij een kopje koffie bespreken we de krant, daarna bieden we activiteiten aan om het geheugen te ondersteunen. Na de lunch, gevolgd door een rustmoment, kiezen onze bezoekers uit diverse activiteiten. Daarbij gaat onze aandacht naar beweging, creativiteit, muziek, cultuur, natuur… Er kan ook gebruik worden gemaakt van een bad, kinesitherapie, kapper en pedicure enz.

Als je niet op eigen houtje kan komen, dan staan wij in voor het vervoer. Ook voor rolstoelgebruikers. Afhankelijk van de mutualiteit is een tussenkomst voorzien. Onze centra voor dagverzorging maken deel uit van een woonzorgzone.