Gebruikersraad en adviesraad

Onze woonzorgcentra en assistentiewoningen beschikken allen over een gebruikersraad. Deze raad is samengesteld uit bewoners en familieleden en vormt een advies- en overlegorgaan voor alle aspecten van de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum/de groep van assistentiewoningen.

De gebruikersraad vergadert minimaal 1 maal per trimester onder leiding van een voorzitter bijgestaan door een secretaris. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat via het huiskrantje aan alle bewoners en hun familie wordt bezorgd. Bewoners en familieleden die een afzonderlijk schriftelijk exemplaar wensen, kunnen dit te allen tijde vragen.

Daarnaast beschikken al onze lokale dienstencentra over een adviesraad. Deze raad is samengesteld uit gebruikers, vrijwilligers en enkele vertegenwoordigers van lokale ouderenverenigingen. De adviesraad komt minstens 2 keer per jaar samen. Zij formuleren adviezen en verbeterpunten voor de algemene werking en het lopend meerjarenplan.