Inspraak

Bij vzw Curando maken we de onvoorwaardelijke keuze voor dialoog, gelijkwaardigheid, respect en wederzijdse afhankelijkheid.

Enerzijds wensen we onze zorgvragers zo goed mogelijk te informeren.

Anderzijds wensen we onze zorgvragers zo veel mogelijk inspraak te bieden zodat we onze hulp- en dienstverlening kunnen blijven verbeteren.