Curando Oost

Woonzorgzone CURANDO OOST staat voor een integrale en geïntegreerde waaier van woon- en zorgformules. De verantwoordelijke coördinatoren van de verschillende formulers werken samen in het streven naar een ver-antwoorde zorg op uw zorgvraag

Het is onze overtuiging dat "zorg vragen" zo veel beter lukt in een huis waar men zich omringd weet door mensen die graag "zorg geven".

Deze dienstbaarheid op basis van wederkerigheid is de kern van onze opdracht en missie. Vanuit die overtuiging en op basis van deze criteria hebben wij een team opgebouwd van 240 enthousiaste en gedreven medewerkers waarvan 120 met een contract als vrijwilliger. Op vandaag zijn er in onze woonzorgzone ongeveer 240 mensen die dagelijks beroep doen op de dienstverlening van dit team. 

In de zoektocht naar de combinatie van woonzorgformules die het best beantwoorden aan jouw vraag, word je begeleid door de sociale dienst. Eenmaal je beroep doet op één van onze dienstverleningen geniet je van een voorrang bij verdere zorgtrajectbegeleiding door de sociale dienst. 

In het bewaken en verbeteren van onze visie over "goede zorg" doen wij beroep op jouw medewerking via inspraakformules en systematische peiling naar (on) tevredenheid. Dit permanent verbeteringsproces wordt gestuurd door de kwaliteitscoördinator. Dit verbeteringsproces stuwt ons naar het label "buiten gewoon thuis in zorg".