Het is even op adem komen in een (h)eerlijk huis.

Kortverblijf

Centrum voor kortverblijf, voor wie? 

Kortverblijf kan worden aangevraagd voor personen die zelfstandig wonen, maar ook voor zorgbehoevenden die bij familieleden inwonen. Ook voor personen met dementie kan een aanvraag worden ingediend.

Kortverblijf kan wanneer mantelzorgers, familieleden of andere hulpverleners afwezig zijn of even op adem wensen te komen. Senioren die na een ziekenhuisopname op kracht willen komen, krijgen tijdens een kortverblijf de nodige zorg en ondersteuning. Binnen het kortverblijf worden je dag en nacht de nodige zorgen en faciliteiten aangeboden. Je kan een beroep doen op het zorgteam dat ernaar streeft je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Iemand kan van 1 dag tot maximaal 60 aaneensluitende dagen gebruik maken van kortverblijf. Er is een maximum van 90 dagen per jaar. Om kortverblijf vast te leggen kan je contact opnemen met de sociale dienst van het woonzorgcentrum of kan je de planning kortverblijf consulteren op de website www.kortverblijven.be 

Kortverblijf in de vzw Curando

Vzw Curando biedt kortverblijf aan in Brugge, Beernem, Dentergem en Heestert. De kamers voor kortverblijf zijn onder meer voorzien van een hoog-laagbed, een nachttafel, televisie en een oproepsysteem. Inbegrepen in de dagprijs zijn: verzorging, incontinentiemateriaal, maaltijden in de leefruimte, drinkbaar water op de kamer, wassen van het bedlinnen, onderhoud van de kamer, verbruik van water en elektriciteit, gebruik van televisie en koelkast. Niet inbegrepen in de dagprijs zijn: consult huisarts, aankoop medicatie, kinesitherapie, kapper, pedicure, wassen van het persoonlijke linnen, gebruik van de telefoon.