Curando Noord

Samen zorg dragen voor,
Samen op weg gaan.

Samen luisteren naar een vraag om hulp,
Samen zoeken naar een oplossing in ons zorgaanbod.

Woonzorgzone Curando Noord omvat een geïntegreerd aanbod van zorgformules, gaande van thuiszorg over dagverzorging en kortverblijf tot woonzorgcentrum. De verschillende coördinatoren werken elk vanuit hun zorgformule samen om je een passend antwoord te bieden op al jouw zorgvragen.
Zorg vragen is pas mogelijk als je weet dat je beroep kan doen op mensen die vanuit hun professie en vanuit hun hart zorg geven. Daarvoor staan wij garant: 160 medewerkers en 90 vrijwilligers werken dagelijks samen als een naadloos team om jou in wederkerigheid en dienstbaarheid de nodige zorgen aan te bieden. Hierin ondersteund door het eigen netwerk van zij die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Jouw familie en vrienden mogen zich welkom weten om waar gewenst mee jouw zorg te ondersteunen.
In het zoeken naar een passend antwoord op je zorgvragen vormt onze sociale dienst de spilfiguur. Zij zorgt ervoor dat je doorheen ons aanbod gegidst wordt. Wie van één van onze zorgformules gebruik maakt, heeft sowieso voorrang wanneer andere zorgvormen nodig zijn.
Wie zich aan onze zorgen toevertrouwt, behoudt ten allen tijde inspraak en medezeggenschap in de zorg. Via diverse kanalen zoals bewoners- en gebruikersraad maar ook systematische tevredenheidsmetingen waarderen wij iedere inbreng tot optimalisatie van ons zorgaanbod. Wie beter dan jezelf die van de zorg geniet, kan ons daarbij aansturen? Op die manier willen wij warme zorg een menselijk gelaat geven, opdat jij zich bij ons thuis zou voelen.