• Home
  • Blog
  • Vrienden van Mufunga - Bezoek in Congo

Vrienden van Mufunga - Bezoek in Congo

30 Juni 2023
Woonzorgcentrum Sint-Jozef

Onlangs heeft vzw Vrienden van Mufunga een belangrijke stap gezet in het bestendigen van de relaties tussen onze zusters, de vzw en onze vrienden van Mufunga in Congo.

Bart De Bruyne, van vzw Mufunga, en onze twee collega’s van de centrale diensten Els Jaques en Leonie Boone waren in augustus op bezoek in Congo (Lubumbashi en Likasi). Ze hebben daar heel wat mensen uit Mufunga ontmoet en nieuwe contacten gelegd. Ze hebben geluisterd naar hun verhalen, hun ideeën en dromen. Tijdens de vele gesprekken kregen ze ook een beter zicht op het reilen en zeilen in Congo en ook op de belangrijkste noden en problemen waarmee onze vrienden dagelijks te kampen hebben. Wij dragen onze (nieuwe) vrienden in Mufunga een warm hart toe en wij hopen met hen in de toekomst een mooie samenwerking op poten te kunnen zetten.