Curando heeft voor de Rooms-Katholieke eredienst eigen pastoraal verantwoordelijken en pastoraal medewerkers in dienst. U kan hun contactgegevens bekomen aan het onthaal van het WZC en of de teamcoördinator.

  • Home
  • Nieuws
  • Lijst begeleiders diverse levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen

Lijst begeleiders diverse levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen

Indien u graag contact wenst met een vertegenwoordiger van een andere levensbeschouwing, stelt Curando volgende contactinformatie ter beschikking. De selectie van deze contactinformatie gebeurde op basis van zowel de erkenning van de betrokken lokale geloofsgemeenschappen door de Vlaamse Overheid als in functie van de nabijheid van de betrokken geloofsgemeenschap binnen het ruime werkingsgebied van Curando. Daarnaast wordt de contactinformatie gegeven van de niet-confessionele levensbeschouwing (vrijzinnige gemeenschap), erkende eredienst door de FOD Justitie.

Anglicaanse eredienst

The English Church, Langestraat 101, 8400 Oostende
The Reverend Augustine Nwaekwe
stpetersbrugge@skynet.be
• 0499 70 72 65

Islamitische eredienst

De islamitische geloofsgemeenschap Assounah (Moskee Assounah), 8792 Desselgem (Waregem)
moskeedesselgem@hotmail.com
• 0474 68 40 28

Israëlitische eredienst

De Israëlitische gemeenschap van Oostende, Filip Van Maestrichtplein 3, 8400 Oostende
Danny Kalter
danny.kalter@outlook.com
• 0473 21 45 80

Niet-confessionele levensbeschouwing (vrijzinnige gemeenschap)

Huis van de Mens, Hauwerstraat 3C, 8000 Brugge
brugge@deMens.nu
• 050 33 59 75

Orthodoxe eredienst

De orthodoxe geloofsgemeenschap HH. Kyrillos en Methodios, Goedheidstraat 9, 8400 Oostende
Priester Andreas D’hoe
v.andreas.dhoe@gmail.com
• 0484 68 37 05

Protestantse eredienst

Protestantse Kerk Brugge, Keersstraat 1, 8000 Brugge
Predikant Ds. Jannica de Prente
j.a.deprenter@gmail.com
• 050 35 50 84

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met de heer Wim Vandewiele, stafdienst Pastoraal en Ethiek (wim.vandewiele@curando.be).