• Home
  • News
  • Afscheid Jo Vettenburg - een laatste interview

Afscheid Jo Vettenburg - een laatste interview

7 Januari 2019

Voor we terugblikken op de loopbaan van Jo bij vzw Curando, keren we terug in de tijd. We nemen je mee naar het jaar 1954, het jaar waarin Jo het levenslicht zag. 

Jo is afkomstig van Erpe. Als 5e kind in een rij van 6, brengt Jo voornamelijk haar jeugd door op de boerderij. Na de lagere school en het middelbaar, studeert Jo verder als maatschappelijk assistente. Intussen leert ze haar man kennen en op zoek naar een hoevetje met een weide voor zijn paard belanden ze in Lotenhulle. Werk vindt ze echter in de streek vanwaar ze afkomstig is. In het woonzorgcentrum Avondzon in Erpe kan Jo starten op de sociale dienst. “Aangezien ik de enige administratieve medewerker was, deed ik ook het personeelsbeleid, maakte ik de uurroosters op, schreef ik de speeches van mijn directrice, maakte ik het bewonerskrantje…” Van een gevarieerde job gesproken!

“Intussen was mijn man in Lotenhulle gestart met Stoeterij de Breemeersen, een hengstenhouderij en paardenfokkerij. Fulltime werken, zorgen voor 3 kleine kinderen, een oudere pleegzoon én meehelpen op het bedrijf was van het goede te veel. Na 4 jaar in Avondzon gewerkt te hebben besloot ik dan ook om voltijds mee te werken op het bedrijf en voor de kinderen te zorgen. Er kwam ook nog een vierde zoon. Twintig jaar hebben we samen pony’s en paarden gefokt. De jaren vlogen voorbij. Voor we het wisten waren onze kinderen groot. Het duurde dan ook niet lang of de oudsten verlieten het ouderlijke nest. Na hun studies besloten twee van onze kinderen de stoeterij over te nemen.”

 

Een nieuwe start.

“Toen de kinderen het huis uit waren, maakten de zorgen als ouder plaats voor het zorgen voor de ouderen. Als mantelzorger zorgde ik samen met mijn broers en zussen voor mijn moeder en schoonmoeder. Toch wou ik mezelf nuttig maken en dus zette ik opnieuw de stap naar het werkveld. Blij was ik toen ik als 50’er in woonzorgcentrum Onderdale in Ursel als deeltijdse kwaliteitscoördinator aangenomen werd.”

Na 20 jaar uit de sector te zijn geweest, ervaarde Jo dat heel wat zaken veranderd waren. Vanuit haar interesse in de sector en om haar functie ten volle te kunnen uitoefenen beslist Jo om haar opleiding verder te zetten. In 2008 studeert Jo met glans af met een masterdiploma Sociaal Werk op zak.

 

Welkom bij vzw Bejaardenzorg.

Jo solliciteerde in 2011 bij vzw Bejaardenzorg voor de directeursfunctie in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem. Na een positief gesprek werd Jo aangesteld als nieuwe directeur. Jo denkt met een glimlach terug aan haar eerste werkdag.

“Ik weet nog goed; m’n eerste werkdag was heel erg druk. Er ging een persoment door, ik gaf een interview, ik maakte met alle collega’s en bewoners kennis én - hoe hilarisch het nu ook klinkt - er stond zelf een vergadering gepland om de plannen van de nieuwbouw te bespreken. Ook herinner ik mij nog goed dat Chris De Ketelaere (departementshoofd financiën, toen IT-verantwoordelijke) in Mariaburcht toe kwam. Hij bracht mijn computer en telefoon. En als bij wonder, de telefoon doet het nog steeds!”

In 2014 ondergaat vzw Bejaardenzorg, kort na de fusie met vzw Cura, een eerste reorganisatie en worden de woonzorgzones uitgerold. Hendrik Devriendt verlaat woonzorgcentrum Sint-Jozef en wordt adjunct-algemeen-directeur op de centrale diensten van vzw Bejaardenzorg. Jo krijgt woonzorgzone Curando Midden toegewezen en zo valt woonzorgcentrum Sint-Jozef nu ook onder haar bevoegdheid.

 

7 jaren zijn voorbijgevlogen

De voorbije 7 jaren leidde Jo de zonale werking van Curando in de regio rond Ruiselede en Dentergem.

“Naast de bestaande woonzorgcentra Sint-Jozef en Mariaburcht en de groep van assistentiewoningen Residentie Ter Molen had ik de mogelijkheid om het zorgaanbod verder uit te breiden. Zo werd 2014 Den Tap, een nieuw dienstencentrum en dagverzorgingscentrum opgestart. Ik ben blij te zien dat deze diensten op vandaag binnen de regio gekend zijn en goed draaien. En sinds begin 2018 wordt de dienstverlening verzekerd in de nieuwe assistentiewoningen Curaremos in Tielt. Ook de Cura thuisverplegingsdienst kreeg gedurende de jaren meer bekendheid en wordt nu in de ruime regio Ruiselede - Tielt - Dentergem - Deinze - Zulte - aangeboden.”

Maar naast het realiseren van nieuwe dienstverleningen was Jo ook begaan met haar medewerkers.

“Ik heb altijd veel belang gehecht aan het geven en creëren van kansen voor mensen die willen bijleren. Ook heb ik zoveel mogelijk geprobeerd collega’s te stimuleren in hun kennen en kunnen. Ik ben dan ook een blije getuige die verschillende collega’s zag doorgroeien van zorgkundige naar verpleegkundige. Maar eveneens zag ik collega’s die hun talenten dankzij een kaderopleiding sterker inzetten.”

Voor het welzijn van de bewoners werden eveneens enkele zaken gerealiseerd.

“Gaandeweg stapten medewerkers mee in het verhaal van innovatie. Mede hierdoor en dankzij onze inspanningen om de kwaliteit te verbeteren werden o.a. wondzorgen en fixatie bij bewoners gereduceerd. Daarnaast introduceerden we Zora de zorgrobot, kochten we een tovertafel voor bewoners met dementie aan en testten we enkele innovatieve producten als BioOrg en een exoskelet uit.”
Het is duidelijk dat woonzorgzone Curando Midden gegroeid is haar zorgaanbod en dienstverlening  en vooruit kijkt naar de toekomst, een visie die door de hele vzw gedragen wordt.

 

Een nieuwe directeur voor woonzorgzone Curando Midden.

In januari 2018 werd samen met de nieuwjaarswensen het pensioen van Jo bekendgemaakt. Haar opvolger, Anneleen De Roo, werd toen aangekondigd als nieuwe directeur.

Voor de collega’s van woonzorgzone Curando Midden is Anneleen geen onbekende. Enkele jaren terug was Anneleen zorgcoördinator in woonzorgcentrum Sint-Jozef.

“Anneleen heeft het voordeel één van de 2 woonzorgcentra zeer goed te kennen. Het zal voor haar nu ook een uitdaging zijn om de leiding te voeren over 2 huizen. Daarbij zal het belangrijk zijn om de juiste klemtonen te leggen. Maar Anneleen heeft veel kennis en ervaring en ik geloof dat zij de ideale opvolger is. Ik wens Anneleen dan ook heel veel succes toe en gun haar van ganse harte veel geluk toe met de nieuwbouwprojecten die Curando Midden nog te wachten staan. Ik hoop dat het nu heel snel kan gaan.”

 

Breicafé, reizen en voettocht naar Compostella.

Ook na haar carrière blijft Jo bereikbaar voor iedereen. “Wie het wenst kan me thuis een bezoekje brengen. Al zal ik wel nog eens in Ruiselede te zien zijn. Daar ik graag brei, hoop ik geregeld te kunnen aansluiten bij het Breicafé in lokaal dienstencentrum Den Tap.”

Jo heeft nog enkele zaken op haar bucketlist staan, waaronder een tocht naar Compostella. “Als het fysiek lukt, zou ik graag een tocht plannen naar Compostella waarbij ik de laatste 250 km te voet afleg. Om deze uitdaging in september 2019 te volbrengen, is het hoog tijd dat ik begin te trainen hé.”
Naast deze voettocht maakt Jo ook graag reizen. Het verbaast ons niet dat er reeds een reisje in het verschiet ligt. Zo staat o.a. een begeleide vrouwenreis naar Iran gepland.

“Mijn pensioen laat ook toe dat ik mijn huidige hobby’s kan verder zetten, zoals mijn voorzitterschap bij KVLV Lotenhulle en mijn engagement als bestuurslid voor vzw Trias. We bouwden vorig jaar ook een grote serre. Dus in de tuin zal ik zeker mijn bezigheid hebben. En natuurlijk spring ik graag eens bij op de stoeterij om een handje te helpen en zullen mijn 4 kleinkinderen nu vaker op bezoek kunnen komen bij oma van de paardjes.”
Het sluit als een bus dat Jo vooruit kijkt naar een mooie toekomst waar zij volop zal genieten van haar welverdiend pensioen.

 

Een woordje van dank aan...

Via deze weg wil Jo graag nog een woordje van dank richten. “Ik maak van deze gelegenheid graag gebruik om de raad van bestuur en directie te bedanken voor de kansen die ik als 58-jarige gekregen heb. Ook een grote dankjewel aan de kaderleden, leidinggevenden voor de fijne samenwerkingen, het vertrouwen en het vooruit willen. Tot slot ook bedankt aan alle medewerkers en vrijwilligers voor hun dagelijkse inzet om er, in soms moeilijke omstandigheden, toch steeds voor onze mensen te zijn. Bedankt. Het gaat jullie goed.”

Het persbericht en meer foto’s van het afscheidsfeest vind je hier.