• Home
  • News
  • Bewoners en medewerkers woonzorgcentrum Westervier getest

Bewoners en medewerkers woonzorgcentrum Westervier getest

14 April 2020

Na de oproep tot meer testafnames bij zowel bewoners als medewerkers in de woonzorgcentra ontving Westervier 185 tests. De resultaten zijn gekend: twee derde van de bewoners en een derde van de medewerkers testen positief. Alle bewoners, hun contactpersonen en de medewerkers werden reeds persoonlijk op de hoogte gebracht.

Na de vaststelling van de corona-uitbraken in woonzorgcentra drong de sector sterk aan op de afname van meer testen. Dit optreden miste zijn effect niet. De overheid stelde voor Vlaamse woonzorgcentra 11.243 testkits ter beschikking. 85 woonzorgcentra werden geselecteerd om hun bewoners en personeel te testen. Zo ook het zwaar getroffen Westervier. “Afgelopen donderdag namen we de tests af. Voor Westervier betreft dit 90 testafnames van bewoners. Hiervan zijn 54 bewoners positief getest. Een deel onder hen vertoonde geen symptomen. Er waren reeds 9 bewoners positief getest. Het aantal komt dus op 63”, vertelt Dirk Snauwaert, directeur  van het woonzorgcentrum Westervier.

Ook 95 medewerkers werden getest. 27 onder hen waren positief, waarbij velen zonder symptomen. Intussen werden de bewoners en hun contactpersonen alsook de medewerkers persoonlijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de afgenomen testen. “Ik moet hierbij vertellen; ondanks het foutje van de overheid, die ons de verkeerde handleiding van testafname bezorgde, kunnen we met zekerheid zeggen dat de testen die positief zijn ook correct zijn. Dat kan je niet zeggen van de resultaten van de negatieve testenafnames”. Dirk Snauwaert verwijst hier naar het risico op vals negatieve resultaten door de keelswabs in de neus te gebruiken.

Nu het woonzorgcentrum zicht heeft op de toestand kan de werking bijgestuurd worden. “We doen dit in nauw overleg met de coördinerend en raadgevend arts en met de arbeidsgeneesheer. Beiden dringen er op aan dat de negatief getesten opnieuw kunnen worden getest met de juiste swabs.” – gaat Snauwaert verder.

Dirk Lips, algemeen directeur van vzw Curando stelt: “Dit resultaat ondersteunt de stelling dat symptoomloze bewoners en personeel in de woonzorgcentra, dringend getest moeten worden. Dat geldt ook voor stagiaires die binnenkort – als de scholen terug opengaan – in de ruime zorgsector tewerkgesteld zullen worden. Hun aanwezigheid vormt dan een extra risico voor de gezondheid van onze bewoners.”

Stand van zaken in de zorggroep 

Vandaag vond ook een overleg met de overige zonale directeurs plaats. De toestand blijft vrij stabiel. In de woonzorgcentra waar reeds Covid-19 vastgesteld werd, werden slechts enkele bijkomende besmettingen geteld. In andere woonzorgcentra werden bewoners waarvan er een vermoeden van besmetting met het coronavirus was, getest. Zij blijken allemaal negatief te zijn. We leven in hoop. We hopen dat we samen, door het verder toepassen van de doorgedreven maatregelen, de verspreiding van het virus kunnen tegen gaan.

- 14/04/2020, Ruiselede