Bijeenkomst pastorale kernen.

22 December 2016

Op vrijdag 25 november kwamen de pastorale kernen van onze vzw Curando in het woonzorgcentrum Westervier samen. Over de 5 woonzorgzones heen behartigen deze mensen de pastorale zorg voor onze vzw. Elk jaar komen deze kernen voor een gezamenlijk vormings- en ontmoetingsmoment bijeen.

 

Wat er toen gebeurde...

Met de advent voor de deur, nodigden we deze keer woordkunstenares Agnes Bruneel uit. Samen met Geert Valcke, haar vertrouwde pianist en arrangeur, bracht ze het programma “Wat er toen gebeurde…”, waarin ze het aloude kerstverhaal vertelde, doorspekt met grappige bedenkingen en verrassende zijsprongetjes. Ze actualiseerde het verhaal en gaf ons zo een nieuwe, frisse kijk op dit gebeuren. Kortom, een boeiende, leuke, ludieke, maar ook beklijvende performance.

 

Het arsenaal van menselijke en herkenbare gevoelens. 

Na een korte rondleiding in het woonzorgcentrum, namen we de tijd om in groepjes en over de woonzorgzones heen, dieper stil te staan bij het kerstverhaal. Onze leidraad hierbij was het arsenaal aan heel menselijke en herkenbare gevoelens: angst, vreugde, verwondering, dankbaarheid, moedeloosheid, onzegbare blijdschap en hoop. Waar situeren de personages uit het kerstverhaal zich tegenover deze gevoelens? Herkennen we die gevoelens ook bij onze bewoners, collega’s of onszelf? De hoop maakten we nog wat concreter door een kerstwens te formuleren, die als voorbede ook opgenomen werd in de afsluitende gebedsdienst.

 

Niet met lege handen naar huis. 

We werden dus niet met lege handen huiswaarts gestuurd: elke woonzorgzone nam een kaart met een mooie wens mee. Maar daarnaast had de pastorale kern van WZC St. Jozef Ruiselede (Curando Midden) nog voor een verrassing gezorgd.  Zij hadden namelijk een pastorale reminiscentiekoffer ontwikkeld en van daaruit ook voor elk van de andere woonzorgzones een basis reminiscentiepakket rond geloof uitgewerkt. Dankbaar en met heel veel goesting om verder aan de slag te gaan, keerden we terug naar huis na deze boeiende namiddag.