• Home
  • News
  • Curando is 100ste partner bij Trefpunt Zorg.

Curando is 100ste partner bij Trefpunt Zorg.

5 September 2017

Opnieuw een reden tot klinken bij Trefpunt Zorg! Ons netwerk groeit sterk, onlangs bereikten we de kaap van 100 partners. Een magisch getal dat we niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan. Op 17 augustus trokken we met Trefpunt Zorg richting Ruiselede om onze 100ste partner vzw Curando feestelijk te verwelkomen. Algemeen directeur Dirk Lips en adjunct-algemeen directeur Hendrik Devriendt zorgden voor een sprankelende ontvangst. Vervolgens overhandigde onze voorzitter Dirk De fauw in het bijzijn van de lokale pers twee appetijtelijke geschenkmanden van De Kruiderie. Beide heren van het directieteam van Curando maakten eveneens tijd vrij voor een interview over Curando en hun verwachtingen van het partnerschap met Trefpunt Zorg.

Voor de lezers die onze 100ste partner nog niet kennen: kunnen jullie Curando even kort voorstellen?

Dhr. Lips & dhr. Devriendt: “Op vandaag biedt Curando haar zorgaanbod op geïntegreerde wijze aan in vijf woonzorgzones. Zo engageren wij ons voor het compleet zorgtraject. Dit gaat van ondersteuning in de thuissituatie via thuisverpleging, de diensten van een lokaal dienstencentrum, dagverzorging, kortverblijf en herstelverblijf tot residentiële zorg met assistentiewoningen en woonzorgcentra. Eigenlijk is het de bedoeling om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen door middel van een uitgebreid netwerk van specifieke thuiszorg door onszelf of/en door zorgpartners. Indien dit om één of andere reden niet meer mogelijk is, zoeken wij samen naar de beste oplossing voor de persoon in kwestie.”

Hoe is Curando in contact gekomen met Trefpunt Zorg, en wat hopen jullie uit de samenwerking te halen?

Dhr. Lips & dhr. Devriendt: “Curando zet als organisatie sterk in op het blijven vernieuwen en innoveren. Zo hebben we in het verleden projecten uitgewerkt rond verzorgend wassen, zorgtextiel en dergelijke. De kennis opgedaan uit die projecten gebruiken we vandaag nog steeds in onze organisatie. Echter, om dergelijke projecten voldoende slaagkans te geven, heb je als zorgorganisatie vaak nood aan een geëngageerde projectpartner. We zien vanuit Curando dan ook het belang in van een sterk netwerk, en misschien nog meer het belang van een sectoroverschrijdend netwerk. Vandaar dat de driehoek ‘zorg, onderwijs en economie’ waarop Trefpunt Zorg inzet ons zeker aanspreekt. We hopen door de wisselwerking tussen verschillende partners nog meer te kunnen inzetten innovatie.”

Bij Trefpunt Zorg geloven we sterk in het uitwisselen van kennis. Welke kennis hoopt Curando te kunnen uitwisselen met de andere partners van Trefpunt Zorg?

Dhr. Lips & dhr. Devriendt: “Good practices uitwisselen met andere zorgactoren is iets waar je als organisatie alleen maar van kunt leren en groeien. Maar ons interesseert vooral de sectoroverschrijdende kennis. Curando is blijvend vragende partij naar bedrijven en onderwijsinstellingen die met ons door concrete projecten de kwaliteit van ons zorgaanbod kunnen verbeteren, en dit zowel voor onze doelgroep als werknemers. We willen uiteraard onszelf als organisatie ook verfijnen en verbeteren. Concreet blijven we bijvoorbeeld ook nieuwsgierig naar verschillende organisatiestructuren. Wat werkt en wat werkt niet?”

Op 14 november staat een event omtrent een gemeenschapsmunt op het programma, waaraan ook Curando meewerkt. Kunnen jullie hieromtrent wat meer uitleg geven?

Dhr. Lips & dhr. Devriendt: “Een drietal jaar geleden startte Curando vanuit de visie om mensen langer thuis te laten wonen, te experimenteren rond een gemeenschapsmunt. Dit deden we samen met onder andere Oranje. België telt heel wat mantelzorgers, en ook wij bij Curando doen heel vaak beroep op het prachtige werk van vrijwilligers. We voelden dat er ruimte en misschien wel nood was om met enkele concrete projecten te starten. Zo zijn we op drie verschillende plaatsen, namelijk de Brugse binnenstad, Zedelgem en Assebroek/Sint-Kruis, gestart met enkele buurtinitiatieven rond de gemeenschapsmunt. Het was zeker geen eenvoudige opgave en wij hebben er zelf ook heel veel uit geleerd. Op sommige vlakken moet zich een geheel andere manier van denken ontwikkelen. Nu, drie jaar later, zijn we trots op wat we bereikt hebben. Op 14 november willen dan ook naar buiten komen met ons project en de conclusies. We willen geïnteresseerden onze bevindingen meegeven zodat zij bij de opstart van soortgelijke projecten problemen die wij hebben tegengekomen vroegtijdig kunnen herkennen en aanpakken. Dit is ook de reden waarom we momenteel druk aan het schrijven zijn om onze conclusies in boekvorm te gieten.”

Heeft u tips voor ons netwerk zodat Trefpunt Zorg binnenkort ook zijn 200ste partner kan verwelkomen?

Dhr. Lips & dhr. Devriendt: “De huidige formule blijkt duidelijk te werken, aangezien Trefpunt Zorg in een relatief korte tijd toch al een sprekend netwerk heeft opgebouwd. Als tip kunnen wij Trefpunt Zorg aanmoedigen om blijvend in te zetten op die belangrijke kruisbestuivingsdriehoek tussen zorg, bedrijfswereld en onderwijs. Zorgen voor een evenwichtige verdeling. Zo kunnen verschillende sectoren elkaar op inhoudelijk én menselijk vlak blijven vinden, met als doel de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren.”

                                                                                                                                              Bedankt voor deze fijne woorden en nogmaals van harte welkom bij Trefpunt Zorg!

Interview:
◾Vanuit Curando: Algemeen directeur Dirk Lips en adjunct-algemeen directeur Hendrik Devriendt
◾Vanuit Trefpunt Zorg: Sofie Meesschaert & Sofie Van Hecke

Geschreven door: Sofie Meesschaert

Trefpunt Zorg op bezoek bij Curando