• Home
  • News
  • Curando ondersteunt actie: Hang de vredesvlag uit!

Curando ondersteunt actie: Hang de vredesvlag uit!

17 Mar 2022

Oorlog brengt enkel lijden met zich mee. Al twee miljoen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, enkele Oekraïense steden werden met de grond gelijk gemaakt. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen.

Samen met de brede vredesbeweging in België roepen Pax Christi Vlaanderen en Curando iedereen op om de vredesvlag uit te hangen. De vredesvlag is een oproep voor:

  • Een staakt-het-vuren nu!
  • Solidariteit met het Oekraïense volk en alle slachtoffers van deze oorlog
  • Humanitaire hulp voor alle slachtoffers
  • Vrede door een proces van dialoog
  • Het verhinderen van de inzet van kernwapens

 

Wat houdt het standpunt van de vredesbeweging in België over oorlog in Oekraïne in?

We veroordelen scherp de Russische invasie in Oekraïne, die een schending is van het VN-Charter. Wij zijn solidair met allen die opteren voor vrede in Oekraïne, Rusland en Europa.
We vragen België om alle mogelijke maatregelen te nemen die tot een de-escalatie kunnen leiden, gesteund op een multilaterale constructieve dialoog, in volle respect voor het handvest van de Verenigde Naties.

Onze belangrijkste eisen zijn:
- Een onmiddellijk staakt- het-vuren, waarbij alle Russische troepen het grondgebied van Oekraïne verlaten, en een directe heropstart of verderzetting van de onderhandelingen met deelname van alle betrokken landen en internationale instellingen;
- De stopzetting van de levering van wapens en militair materiaal aan de diverse partijen, en het bannen van alle militaire oefeningen in de regio;
- We zijn tegen sancties die de lokale bevolkingen treffen;
- We willen een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur, gebaseerd op het principe van de gemeenschappelijke veiligheid zoals belichaamd door de OVSE;
- En we vragen dat er een nieuw nucleair ontwapeningsproces gestart wordt tussen Rusland en de Verenigde Staten.

We wijzen ook op de verantwoordelijkheid van de NAVO, die gedurende drie decennia door haar permanente uitbreiding gezorgd heeft voor spanningen in die regio van Europa en in de wereld. De NAVO ontwikkelde geen veiligheidsstrategie die beantwoordt aan de concrete noden in de regio.

 

Hoe ondersteunen wij vanuit Curando deze actie van Pax Christi Vlaanderen?

Het Curandocollege besliste op 8 maart 2022 om als christelijke zorgorganisatie deze oproep en actie van Pax Christi Vlaanderen en de brede vredesbeweging in België onvoorwaardelijk te ondersteunen.
Dit doen we concreet door vanaf maandag 14 maart 2022:

  1. op elke site van Curando een vredesvlag op de vlaggenstokken uit te hangen;
  2. door op de achterste zijramen van onze Cura auto’s én de bedrijfswagens van Curando een kleine vredesvlag uit te hangen.
  3. elke medewerker uit te nodigen om een vredesvlag op te hangen in de eigen privéwagen of aan het raam thuis. 


Gebed voor vrede in Oekraïne en Rusland

God van vrede en gerechtigheid,
We bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne. We bidden om vrede en het neerleggen van de wapens.
We bidden voor allen die bang zijn voor de dag van morgen, dat uw Geest van troost en sterkte hen nabij zal zijn.
We bidden voor hen met macht over oorlog en vrede om wijsheid, onderscheidingsvermogen en barmhartigheid, dat deze hen leiden in hun beslissingen.
Bovenal bidden we voor elk van uw kostbare kinderen, in gevaar en angst dat U hen houvast geeft en bewaart. Dat bidden wij in de naam van Jezus, de Vredevorst.
Moeder van de vrede, bid met ons.
Amen.

 

Meer info & coördinatie

Coördinatie actie: Wim Vandewiele (0474/64.79.54), stafmedewerker Pastoraat & Ethiek