• Home
  • News
  • Curando opent Zorgzaam Ankerpunt in Heestert

Curando opent Zorgzaam Ankerpunt in Heestert

21 November 2022

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse overheid het project 'Zorgzame Buurten'. Een 'Zorgzame Buurt' is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Dit concept past volledig in de visie van vzw Curando die op 1 februari 2022 het project 'Zorgzame Buurten Heestert' introduceerde. Op 21 november 2022, werd het fysiek 'Ankerpunt' feestelijk geopend waar iedereen terecht kan met vragen rond zorg en welzijn.

Nood aan ondersteuning

Enkele jaren geleden organiseerde Curando reeds een bevragingsronde in Heestert rond zorgvoorzieningen. Hieruit bleek dat de vraag naar meer zorg en ondersteuning hoog was. En net daar speelt het project 'Zorgzame buurten' op in. Comfortabel in de eigen buurt wonen met verschillende groepen van mensen die elkaar helpen: daar staan Curando
én Zorgzame buurten voor.


Ankerpunt

Alle acties binnen het project vertrekken steeds vanuit de noden van de buurt. Op basis van een buurtanalyse werd beslist dat een fysiek infopunt noodzakelijk was. Curando is dan ook trots om het 'Ankerpunt' officieel te openen op 21 november 2022. Het Ankerpunt bevindt zich aan woonzorgcentrum Marialove, Gauwelstraat 24, Heestert en is elke werkdag open. Het is een toegankelijk, uitnodigend en vooral laagdrempelig infopunt waar iedereen terecht kan met vragen rond zorg en welzijn. "Met het Ankerpunt willen we iedereen die langskomt, informeren door te luisteren naar hun noden en vragen. We proberen problemen onmiddellijk op te lossen of door te verwijzen naar de juiste diensten. Niet enkel naar diensten van Curando, maar we werken ook samen met andere zorgverleners en lokale verenigingen." aldus Anje Degraeve, directeur woonzorgzone Zuid van Curando.

Bestaand aanbod Curando versterken

Curando vzw biedt een geïntegreerd zorgaanbod aan in West-Vlaanderen (van Knokke-Heist tot Zwevegem). Het zorgaanbod is verdeeld in verschillende woonzorgzones. Heestert valt onder woonzorgzone Zuid waar de organisatie meerder zorgformules aanbiedt, gaande van woonzorgcentrum Marialove, centrum voor dagverzorging De Melodie, lokaal dienstencentrum De Symfonie, maar ook een (oriënterend) kortverblijf, herstelverblijf, Cura thuisverpleging en Cura gezinszorg. Een groot aanbod, maar binnen het project 'Zorgzame Buurten' wordt de site in Heestert ook ter beschikking gesteld aan de buurt om samen met hen gemeenschapsversterkende initiatieven te organiseren en op die manier een brug te slaan tussen de buurt, vrijwilligers, bewoners, Ankerpunt, zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast gaat Curando ook zelf naar de buurt toe door het organiseren van allerlei activiteiten zoals wandelingen in de buurt en buurtdrinks. Want hoe meer mensen elkaar leren kennen en echt de connectie voelen met hun buren, hoe meer mensen er helpen en geholpen worden.