• Home
  • News
  • De toekomst van het lokaal dienstencentrum

De toekomst van het lokaal dienstencentrum

21 Oktober 2019

Onze lokale dienstencentra zetten vandaag in op de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van senioren. Dit laat hen immers toe om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde huis te blijven wonen.

De dienstencentra zijn allereerst een ontmoetingsplaats voor senioren. Ze bevorderen het sociaal weefsel en dat is ontzettend belangrijk. Door mensen een sociaal vangnet te bieden, lopen ze minder risico op eenzaamheid. Samen met lokale organisaties organiseren we hiertoe tal van informatieve en recreatieve activiteiten. Denk daarbij aan:

  • Informatienamiddagen en voordrachten over zorg- en gezondheidsgerelateerde thema's. vb.: Wat is dementie? Hoe werkt de zorgverzekering? …
  • Bewegingsmomenten zoals fitness, turnen, yoga …
  • Lessenreeksen zoals computer- en taallessen, kookinitiaties ...

We ondersteunen bezoekers van onze dienstencentra ook bij activiteiten uit het dagelijkse leven, bijvoorbeeld met warme maaltijden, voetverzorging of andere diensten.

Woonzorgdecreet 2019

Het woonzorgdecreet van 2009 werd in mei 2019 door de Vlaamse regering vernieuwd. In het nieuwe woonzorgdecreet wordt de keuze gemaakt voor zorgzame buurten en de verbindende, faciliterende rol die een lokaal dienstencentrum hierbij moet spelen. Volgens voormalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen is de buurt een omgeving waar mensen zich thuis voelen en gewaardeerd worden. Het lokaal dienstencentrum van morgen moet vooral inzetten op de sociale cohesie in de buurt. Het heeft een belangrijke rol in het voorkomen van vereenzaming en van (toenemende) zorgafhankelijkheid.

De opdrachten van een lokaal dienstencentrum worden geactualiseerd. Zo zullen we sterk inspelen op noden en behoeften van de buurt waar het dienstencentrum actief is. Samen met de aanwezige verenigingen en met het lokale bestuur zullen we werken aan de versterking van de sociale cohesie in de buurt. We zullen inzetten op preventie en vroegdetectie van noden. Een lokaal dienstencentrum wordt gevraagd om buurthulp te bieden of te ondersteunen en zal burenhulp stimuleren en faciliteren. De uitbouw van een dynamische vrijwilligerswerking wordt een belangrijke succesfactor van een lokaal dienstencentrum.

De lokale dienstencentra van Curando bereiden zich alvast voor op de nieuwe uitdagingen.

Meer interesse in onze werking, kom gerust eens langs. Je vindt ons op volgende plaatsen:

  • Beernem (Rollebaanstraat 6) -  LDC Mirte
  • Ruiselede (Aalterstraat 10) – LDC Den Tap
  • Heestert (Gauwelstraat 24) – LDC De Symfonie
  • Westkapelle (Westkapellestraat 454) – LDC Den Hoek

Onlangs vierde het eerste lokaal dienstencentrum van Curando, LDC Mirte, haar 10de verjaardag. Alles over de voorbije festiviteiten lees je binnenkort op deze blog.