• Home
  • News
  • Eerste spadesteek vernieuwd woonzorgcentrum Mariaburcht is een feit

Eerste spadesteek vernieuwd woonzorgcentrum Mariaburcht is een feit

22 Mar 2021

2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de coronacrisis. Ook het woonzorgcentrum Mariaburcht bleef hiervan niet gespaard. Het werd in november 2020 zwaar getroffen. Nu de bewoners en medewerkers gevaccineerd zijn, kijkt de directie hoopvol uit naar wat 2021 te bieden heeft: de realisatie van een vervangingsnieuwbouw.

“De afgelopen maanden waren bijzonder intensief. We bestreden het coronavirus maar konden gelukkig ook verder werken aan onze bouwplannen. Nu we de laatste administratie afhandelden, kunnen de bouwwerken eindelijk starten” zegt zonaal directeur Anneleen De Roo.

Keuze voor kleinschalig woonconcept

De vervangingsnieuwbouw komt achter het bestaande woonzorgcentrum. De bewoners van Mariaburcht blijven in het huidige gebouw wonen tot de nieuwbouw klaar is.

In een deel van het gebouw kiest Curando voor het principe van kleinschalig wonen. Dit bouwconcept biedt de toekomstige bewoners de mogelijkheid om in kleinere groepen te leven en te wonen. In 4 woningen huizen telkens 8 bewoners met dementie. Gemeenschappelijk delen zij een woonkamer, keuken, tuin en terras met hun medebewoners. Met een eigen slaapkamer waar er ook een toilet en wastafel aanwezig is, kunnen zij rekenen op de nodige privacy. “Deze vernieuwde manier van wonen is de vertaling van onze visie op zorg. We willen onze bewoners het gevoel geven “thuis” te wonen”, gaat Anneleen verder.

Naast een vervangingsnieuwbouw van 98 woongelegenheden komt op de site eveneens een centrum voor dagverzorging en een ontmoetingscentrum. Met dit project zet Curando het werk van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede verder. In 1875 werd de eerste steen gelegd van wat ooit het ‘oud mannen en oud vrouwengesticht’ werd genoemd.

Overlast voor buurtbewoners beperkt

Curando wil de verkeershinder voor de buurtbewoners tot een minimum beperken en streeft er naar dat het woonzorgcentrum op een veilige manier kan bereikt worden. De zorggroep is daarover in nauw overleg met het gemeentebestuur. “De plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg gelegen aan de achterkant van het woonzorgcentrum zijn klaar. Na het bouwverlof 2021 zullen de werken starten” vertelt burgemeester Koenraad Degroote.

Meer informatie

Anneleen De Roo, zonaal directeur woonzorgzone Curando Midden
Vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
Statiestraat 53, 8720 DENTERGEM
tel. 051 63 31 67
gsm 0487 18 86 41
anneleen.deroo@curando.be