• Home
  • News
  • Gouden erkenning voor Curando door Qualicor Europe

Gouden erkenning voor Curando door Qualicor Europe

3 Mei 2024

Curando vzw draagt vanaf nu het Qualicor Europe kwaliteitslabel. Dit betekent dat elke zorgvrager terecht komt in een organisatie waar kwaliteit en veiligheid voorop staan en waar continu wordt gewerkt om die te verbeteren.

Hoewel de continue kwaliteitsborging- en verbetering de belangrijkste doelstelling blijft, is het behalen van een accreditatielabel voor de zorgorganisatie ook heel belangrijk. Dit label wordt uitgereikt door de gecertificeerde accreditatie-instelling Qualicor Europe. Zij ontwikkelen kwaliteitsnormen en toetsen zorginstellingen hierop. Het label wordt uitgereikt na een audit waarin de veilige, kwalitatieve en verantwoorde zorg wordt getoetst aan de hand van verschillende kwaliteitsnormen. Bovendien wordt er bekeken of er in de organisatie een cultuur heerst om continu aan verbetering te werken.

Inspanningen beloond
Een team van auditoren bezocht van 4 tot en met 8 maart 2024 meerdere locaties en dienstverleningen van Curando vzw. Ze beoordeelden de zorg op meer dan 500 criteria en spraken met verschillende medewerkers, zorgvragers en patiënten. Ook de voorbereiding op de audit was niet min. Sinds 2021 heeft Curando een eigen intern auditsysteem waarvoor een 30-tal medewerkers werden opgeleid om de kwaliteit en veiligheid te gaan toetsen bij elkaar. Dit opmerkelijk systeem zorgt voor een verbetercultuur doorheen de organisatie waarbij dienstoverschrijdend beoordeeld wordt zonder dat medewerkers zich bekritiseerd voelen. In 2023 werd vervolgens een proefaudit georganiseerd door Qualicor om de organisatie, alle medewerkers en bestuurders voor te bereiden op de effectieve audit. Al deze inspanningen de afgelopen jaren hebben zeker geloond, want Qualicor Europe heeft het gouden kwaliteitslabel uitgereikt aan Curando vzw.

Kwaliteitscultuur
Curando kreeg onder andere een groot compliment voor de warme zorg die in alle lagen van de organisatie voelbaar is. Verder gaan ze aan de slag met enkele suggesties en aanwijzingen die ze kregen van het auditteam.

Kwaliteit is een onderdeel van de dagelijkse werking van onze organisatie. We willen deze cultuur van continue verbetering zichtbaar maken, met behulp van accreditering.” aldus Dirk Lips, algemeen directeur Curando vzw. Maar dit gouden label is niet het einddoel voor de zorggroep. “We stappen als organisatie in het continue verbeterprogramma van Qualicor Europe. Kwaliteit en veiligheid zijn veranderende processen en dus moeten we ook steeds kunnen bijsturen.” vervolgt Dirk Lips.

De organisatie wenst al haar medewerkers te bedanken voor hun inspanningen tijdens de audit, maar vooral ook voor de dagelijkse inspanningen om kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden aan alle zorgvragers en patiënten.