• Home
  • News
  • Innovatieproject ouderenzorg wint prijs!

Innovatieproject ouderenzorg wint prijs!

22 September 2015

CURANDO O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede vzw werkt nauw samen met opleiding Verpleegkunde hogeschool Odisee en wint innovatieproject !

Ruiselede, 22 september 2015. Het innovatieproject dat de opleiding Verpleegkunde van hogeschool Odisee realiseert bij vzw Curando uit Ruiselede werd gisteren verkozen tot meest inspirerende werkveldproject. Odisee wil op die manier opleidingen en organisaties belonen die op een voorbeeldige manier met elkaar samenwerken. Gisteren vond in Gent de opening plaats van het academiejaar 2015-2016 bij hogeschool Odisee, die campussen heeft in Gent, Aalst, Sint-Niklaas en Brussel. Het project ontving 500 euro en een trofee.

Curando vzw biedt, verspreid over West-Vlaanderen, verschillende zorgformules aan in vijf woonzorgzones. De vzw staat in voor een compleet zorgtraject: ondersteuning in de thuissituatie via thuisverpleging, de diensten van een lokaal dienstencentrum, dagverzorging, kortverblijf en residentiële zorg met assistentiewoningen en woonzorgcentra. De vzw wil de volgende jaren haar zorgaanbod verder uitbouwen en kwalitatief verbeteren door wetenschappelijk onderbouwde  innovatie. Daarvoor werkt ze intensief samen met hogeschool Odisee.


Meerwaarde voor docenten en studenten

Katrin Gillis, opleidingshoofd Verpleegkunde bij Odisee, vindt de samenwerking een meerwaarde voor de docenten en de studenten Verpleegkunde van de hogeschool: “Docenten van Odisee zorgen als projectmedewerker voor de wetenschappelijke onderbouwing van innovaties en blijven op die manier verbonden met de praktijk.

Ook voor onze studenten is het project interessant. Ze komen niet alleen op een positieve manier in contact met de ouderenzorg; via bachelorproeven of stages werken ze bovendien mee aan relevant praktijkgericht onderzoek dat een directe meerwaarde heeft voor het de vzw én dat kan worden gebruikt als lesmateriaal in de opleiding. Zo worden de nieuwe technieken die we samen met de vzw ontwikkelen, opgenomen in de opleiding.”

Positief effect voor ouderenzorg

Vzw Curando is blij met de erkenning van het samenwerkingsproject. Dirk Lips, Algemeen Directeur Curando: “Wij willen ‘top’ zijn in zorg. Door de samenwerking van Curando met de hogeschool en bedrijven worden innovatieve producten of diensten op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgeprobeerd.

Medewerkers, bewoners en families worden nauw betrokken bij elke innovatie en door dialoog en inspraak met de projectmedewerkers uit het onderwijs participeren ze in eerste lijn aan verbetertrajecten. Zorgmedewerkers werken samen met studenten om routines in de zorg om te buigen naar evidence-based handelingen. Kortom, de samenwerking heeft een positief effect op de totale organisatie en leidt tot een ander zorgorganisatie- model waarin méér mogelijkheden liggen, zowel binnen een kwaliteitsvollere zorg als binnen niet- zorggerelateerde initiatieven zoals belevingsgerichte activiteiten, meer tijd voor het verlenen van andere zorg…. Hierdoor verruimt de zorgcontext én de bewonersbenadering van zowel zorgmedewerkers als de studenten.”