• Home
  • News
  • Kies voor zorg en welzijn. Curando steunt staking en betoging in Brussel.

Kies voor zorg en welzijn. Curando steunt staking en betoging in Brussel.

7 Mei 2019

De gehandicaptensector betoogde op 22 februari met 2000 werknemers in Brussel omwille van de gebrekkige financiering. De sector ouderenzorg trok op 7 februari met meer dan 1000 werknemers door de straten van Brussel voor meer personeel en een betere ouderenzorg. Het ongenoegen in de non-profitsector groeit. Ook wij voelen jaar na jaar de druk op de budgetten, de krapte op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en verzorgenden, de steeds groeiende eisen door het beleid, …

In aanloop naar de verkiezingen, organiseert LBC-NVK vandaag in Brussel een staking en een grote non-profitbetoging voor alle sectoren. De nieuwe verkozenen moeten overtuigd worden van het belang van zorg en welzijn in het nieuwe regeerakkoord.

Met georganiseerd busvervoer steunt Curando deze actie. Over de verschillende woonzorgzones heen nemen vandaag zo’n 80 collega’s deel aan de manifestatie. We garanderen aan onze zorgvragers dat deze deelname de dagelijkse zorgverlening niet in gedrang zal brengen en doen er alles aan om de zorg zo vlot mogelijk te laten verlopen. We danken iedereen voor het begrip.