• Home
  • News
  • Nieuw in Curando … DVC en LDC Den Tap Ruiselede.

Nieuw in Curando … DVC en LDC Den Tap Ruiselede.

7 April 2016

Kwaliteitsvolle residentiële zorg en thuiszorgondersteunende diensten. 

VZW Curando kiest ervoor om, naast kwaliteitsvolle residentiële zorg, ook in te zetten op thuiszorgondersteunende diensten in alle regio’s waar ze actief is. In Ruiselede worden nu concrete stappen gezet met de start van het dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum Den Tap.

Curando is al sinds 1844 in Ruiselede actief in de ouderenzorg onder impuls van de congregatie Zusters O.L.V. van 7 Weeën. Het woonzorgcentrum Sint-Jozef is een begrip in de gemeente. Sinds 1994 kunnen ouderen ook terecht in de assistentiewoningen van Seniorie Ter Molen.

 

Van parochiaal centrum naar dienstencentrum Den Tap.

Na sluiting van het parochiaal centrum Den Tap in Ruiselede kreeg Curando de kans om het gebouw te huren. Curando heeft 400.000 euro geïnvesteerd in de renovatie en inrichting van het gebouw. Vanwege Leader Midden West-Vlaanderen werd een projectsubsidie ontvangen.

Op 20 maart 2016 werd Den Tap aan het publiek voorgesteld ter gelegenheid van de Dag van de Zorg. Op maandag 4 april 2016 was het dan zover, het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum ontvingen hun eerste bezoekers.

Het dagverzorgingscentrum biedt ondersteuning bij de zorg en de begeleiding van de thuiswonende ouderen en zijn mantelzorgers, zodat de oudere langer thuis kan wonen. De bezoeker is vrij te kiezen of hij één, een halve dag of meerdere dagen per week naar het dagverzorgingscentrum komt. Vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum wordt georganiseerd.

In het lokaal dienstencentrum worden dagelijks activiteiten georganiseerd van algemene, informatieve, vormende en recreatieve aard om de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk van de gebruikers te versterken. Dit in overleg met lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. Bezoekers kunnen er ook terecht voor warme middagmalen en hebben de mogelijkheid tot hygiënische zorg (bad nemen, bloeddruk meten ...). 

Cura thuisverpleging krijgt eveneens zijn stek in het gebouw.

 

Een meerwaarde voor de inwoners van Ruiselede.

Het project betekent een grote meerwaarde voor de bevolking van Ruiselede en omstreken. De gemeente en het Ocmw van Ruiselede zijn dan ook belangrijke partners van het project.
Wens je meer info, kom dan gerust eens langs in de Aalterstraat 10 te Ruiselede. Indra Van Hulle, centrumleider van het lokaal dienstencentrum (ldc.dentap@curando.be) en Christelle Desender, coördinator van het dagverzorgingscentrum (dvc.dentap@curando.be) staan je graag te woord. Alle informatie is te vinden op www.curando.be . Den Tap is telefonisch te bereikbaar op het nummer 051 77 89 60.

Den Tap
maaltijd
ldc
dvc