• Home
  • News
  • Nieuwe bezoekregeling - update 09/06/2021

Nieuwe bezoekregeling - update 09/06/2021

8 Mei 2021

In onze woonzorgcentra is de vereiste vaccinatiegraad overal bereikt. Daarom gaat het Agentschap Zorg en Gezondheid de toestemming om de bezoekregeling te versoepelen. 

Concreet houdt dit volgende wijzigingen in: 

Versoepeling bezoekregeling

o Elke bewoner mag 4 nauwe contacten (knuffelcontacten) ontvangen. De 4 nauwe contacten mogen voortaan samen op bezoek komen. Tijdens het bezoek mag het mondmasker uitgedaan worden en is fysiek contact toegestaan. Om de 2 weken kunnen de nauwe contacten wisselen.
o Daarnaast mag je als bewoner terug onbeperkt sociale contacten ontvangen. Deze mensen dragen verplicht een mondmasker en houden minimaal 1,5 meter afstand.
o Om de veiligheid in ons woonzorgcentrum te kunnen garanderen, laten wij voorlopig maximaal 2 bezoekers samen op de kamer toe. Wij vragen om binnen de familie af te spreken om het bezoek te spreiden. In de cafetaria en op het terras laten we 4 personen per tafel toe, zie verder.

Cafetaria

o Zowel binnen als op het terras zijn tafels beschikbaar met maximaal 4 stoelen. Meer personen mogen niet aan 1 tafel zitten.
o Mogen wij vragen om met volgende maatregelen rekening te houden:
• Cafetaria en terras zijn enkel toegankelijk voor bewoners en hun bezoekers.
• Iedereen moet verplicht zitten. Indien er geen plaats is kun je er niet blijven.
• Dranken en snacks zijn toegelaten. Bediening gebeurt door onze medewerkers aan tafel, er wordt niet besteld en bediend aan de bar.
• Bewoners en knuffelcontacten mogen hun mondmasker uitdoen aan tafel. Sociale contacten houden afstand (1,5 m) en dragen steeds het mondmasker.
• Bij verplaatsingen van en naar de tafels draagt iedereen een mondmasker. Respecteer ook steeds de hygiënemaatregelen (afstand houden, handhygiëne, …)
• Het woonzorgcentrum staat in voor een regelmatige verluchting van de lokalen, ontsmetting van tafels en stoelen na elk gebruik, ontsmetting van high-touchoppervlakken, …

Volgende algemene maatregelen blijven verder gelden:  

• Verplichte registratie bij binnenkomst van het woonzorgcentrum
• Verplicht dragen van het mondmasker
• Handhygiëne strikt toepassen: was en ontsmet uw handen regelmatig

Bewoners worden sterk aangemoedigd om chirurgisch masker te dragen bij bezoek; in het bijzonder bij het maken van verplaatsingen.

 

Uitgangsregeling:

Een bewoner mag het domein vrij verlaten. We vragen iedereen om bij het verlaten van het woonzorgcentrum alle algemene maatregelen te respecteren.

 

We houden deze nieuwe maatregelen aan tot we nieuwe richtlijnen ontvangen.

We vragen uitdrukkelijk om deze maatregelen als bewoner, familielid en/of mantelzorger te respecteren. 
Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om de collega’s van onze woonzorgcentra te contacteren. Wij willen jullie van harte bedanken voor de medewerking en om de maatregelen te respecteren, voor uzelf en uw naasten.