• Home
  • News
  • Nieuwe bezoekregeling - update 27/3/2021

Nieuwe bezoekregeling - update 27/3/2021

27 Mar 2021

Curando monitort dagelijks de cijfers van de besmettingsgraad binnen de regio’s waar we actief zijn. Deze nauwe opvolging van de lokale besmettingsgraad zorgt dat Curando snel en accuraat kan optreden bij een mogelijke stijging hiervan. Door de stijgende trend die zich het hele land voordoet voelen we ons genoodzaakt om vanaf 27maart 2021 de huidige bezoekregeling te verstrengen.

 

Concreet houdt dit volgende wijzigingen in: 

  • Maximaal 2 vaste bezoekers, 1x per dag, gedurende 2 weken
  • De bezoekmomenten:

             o vinden bij voorkeur nog steeds plaats in open lucht of 
             o Op de kamer tussen 8u30 en 19u30

  • De cafetaria is gesloten: drank en voeding worden niet aangeboden.
  • Er is géén bezoek toegestaan voor wie positief testte of een hoog-risicocontact was, en dit gedurende 14 dagen.
  • Wandelen buiten kan, met maximaal 4 personen, op veilige afstand.

 

Volgende algemene maatregelen blijven verder gelden:  

• Verplichte registratie bij binnenkomst van het woonzorgcentrum
• Verplicht dragen van het mondmasker, ook op de kamer!
• Handhygiëne strikt toepassen: was en ontsmet uw handen regelmatig
• Geen contact met andere bewoners

Bewoners worden sterk aangemoedigd om chirurgisch masker te dragen bij bezoek; in het bijzonder bij het maken van verplaatsingen.

 

Uitgangsregeling:

Een bewoner mag het domein vrij verlaten. We vragen iedereen om bij het verlaten van het woonzorgcentrum alle algemene maatregelen te respecteren.

 

Bel, schrijf, chat met ons …

Ondertussen zetten we nog altijd in op niet-fysieke communicatiemogelijkheden en kan u de bestaande communicatiemiddelen -en kanalen (telefoon, Skype, Messenger, Facebook, mail, raambezoek…) veelvuldig blijven gebruiken. 

 

We houden deze nieuwe maatregelen aan tot we nieuwe richtlijnen ontvangen.

We vragen uitdrukkelijk om deze maatregelen als bewoner, familielid en/of mantelzorger te respecteren. 
Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om de collega’s van onze woonzorgcentra te contacteren. Wij willen jullie van harte bedanken voor de medewerking en om de maatregelen te respecteren, voor uzelf en uw naasten.