• Home
  • News
  • Nieuwe bezoekregeling woonzorgcentra vanaf 10/06/2020

Nieuwe bezoekregeling woonzorgcentra vanaf 10/06/2020

5 Juni 2020

Zoals u deze avond in de media kon vernemen, besliste de Taskforce Zorg dat vanaf maandag 10 juni 2020 een nieuwe bezoekersregeling voor de woonzorgcentra van toepassing is. Deze beslissing komt er nadat de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 3 juni 2020 de uitbreiding van onze persoonlijke bubbels tot 10 personen aankondigde.

Net als u vernamen wij deze aankondiging in de media. Curando steunt deze beslissing. We zijn dan ook blij u via deze weg te informeren dat we de bezoekersregeling in ons woonzorgcentrum vanaf woensdag verruimen. Op dit moment bereiden we ons organisatorisch voor. 
Uiteraard blijft de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en alle bezoekers onze prioriteit. Daartoe zullen wij u vragen om de nodige veiligheidsregels te respecteren. Welke regels dit zijn, hoe wij dit bezoek zullen organiseren, verneemt u eerstdaags via onze nieuwsbrief.
Intussen blijft de huidige bezoekersregeling gelden en kan u nog altijd de bestaande communicatiekanalen (telefoon, raambezoek, Skype, Messenger, Facebook ….) gebruiken.

We kijken uit naar uw bezoek. We danken u voor uw begrip.