• Home
  • News
  • Oprichting woonzorgvereniging De Stek

Oprichting woonzorgvereniging De Stek

30 Juni 2023

Midden april gaf Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers goedkeuring aan OCMW Damme om, samen met Curando vzw, de woonzorgvereniging De Stek op te richten. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2023 woonzorgcentrum De Stek en het lokaal dienstencentrum De Brouwerij in Sijsele overgaan in een woonzorgvereniging. Binnen deze vereniging zullen OCMW Damme en Curando vzw hun krachten en expertise bundelen om in de komende jaren de best mogelijke zorg te blijven aanbieden.

Waarom een samenwerking?

Het streven naar een uitbreiding via samenwerking is opgenomen in het Damse meerjarenplan 2020-2025. De voorbije jaren investeerde OCMW Damme sterk in de uitbouw van de zorgsite in Sijsele. In 2014 opende daar het woonzorgcentrum  De Stek met 71 bedden, waaronder 7 voor kortverblijf. Binnen de woonzorgvereniging zal het aantal bedden naar 92 uitbreiden. Daarmee wordt ingespeeld op de demografische evolutie en de verwachte zorgbehoefte.

Met de samenwerking willen we de huidige kwaliteit borgen, de lokale eigenheid behouden maar schaalvoordelen toevoegen”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We gaan voor een nog betere ouderenzorg voor de Dammenaar. Deze samenwerking in een zorgvereniging betekent onder meer betere leveranciersvoorwaarden en een optimalere personeelsinzet en beheer.

Curando baatte op dezelfde zorgsite al assistentiewoningen De Zilvertorens uit. De maaltijden en eventuele zorg voor de bewoners van deze assistentiewoningen werden verzorgd door  WZC De Stek. Tijdens de Covid19-crisis stelde Curando haar expertise ter beschikking en dus was een samenwerking een evidente keuze.

We gaan onze ervaring als zorgpartner met een sterke lokale verankering ook in Damme gebruiken om een kwalitatieve, continue, toegankelijke, transparante maar ook betaalbare zorg aan te bieden”, zegt algemeen directeur Dirk Lips van Curando.

Zorgvisie

De nieuwe woonzorgvereniging De Stek zal instaan voor de exploitatie van zowel het woonzorgcentrum als het lokaal dienstencentrum onder leiding van directeur Dirk Snauwaert. Wat betreft de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum en het aanwezige personeel zijn er geen wijzigingen. De zorg blijft steeds gegarandeerd en de bekende gezichten in het woonzorgcentrum blijven ook behouden.