• Home
  • News
  • Oriënterend kortverblijf in WZC Mariaburcht Dentergem

Oriënterend kortverblijf in WZC Mariaburcht Dentergem

1 April 2021

Vanaf 2020 (nieuw woonzorgdecreet) kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als ‘oriënterend kortverblijf’.

Deze centra richten zich op ouderen met zorgnoden die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Ouderen kunnen in een crisissituatie terechtkomen door bijvoorbeeld plotse ziekte van een partner of het wegvallen van een mantelzorger. Deze ouderen wordt tijdelijk een observatieperiode en een oriënterend zorg- en ondersteuningstraject aangeboden.

Ouderen die voor een periode niet thuis kunnen worden verzorgd of waarvan de mantelzorgers even een adempauze nodig hebben, kunnen terecht in een centrum voor kortverblijf. Dit type van kortverblijf neemt de zorg op voor de oudere gedurende een korte periode en wordt uitgebaat door de initiatiefnemer van een erkend woonzorgcentrum of een erkend centrum voor herstelverblijf.

In een oriënterend kortverblijf wordt met alle betrokken eerstelijnszorg- en welzijnsactoren – zoals artsen, kinesisten, maatschappelijk werkers – de gezondheids- en welzijnssituatie van de oudere persoon geobserveerd en diens sociale context in kaart gebracht. De structuur die geboden wordt en de verleende zorg kunnen op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak de nodige rust brengen waardoor de zorgbehoevende het perspectief behoudt om, indien mogelijk, terug te keren naar de vertrouwde thuisomgeving.
Na een grondige observatie van de oudere persoon wordt gewerkt aan een (ver)nieuw(d) zorg- en ondersteuningsplan met de betrokken zorg- en dienstverleners uit de eerstelijn en mantelzorgers. Hierdoor kunnen zorg-, woon- en leefomstandigheden in de thuissituatie gecreëerd worden die een (her-)opname in het ziekenhuis vermijden, alsook een opname in een woonzorgcentrum voorkomen of uitstellen door het verhinderen van een nieuwe crisissituatie thuis.

Het oriënterend kortverblijf biedt aan alle betrokkenen de mogelijkheid en de nodige tijd om de noodzakelijke (al dan niet professionele) zorg en ondersteuning te organiseren, terwijl de oudere persoon in het oriënterend kortverblijf vertoeft. Indien een terugkeer niet mogelijk blijkt, kan de oudere persoon en zijn mantelzorger(s) voorbereid worden op een verblijf in een aangepaste woonzorgvorm.

WZC Mariaburcht Dentergem biedt deze nieuwe zorgvorm vanaf 1 april 2021 aan in 5 van de 10 woongelegenheden kortverblijf. Wens je meer informatie, neem dan gerust contact op met mevrouw Nele Verbeke, diensthoofd trajectzorg, 051 63 31 67 of via nele.verbeke@curando.be.

Het oriënterend kortverblijf start later ook op in WZC Marialove Heestert, WZC De Karmel Waregem en WZC Westervier in Brugge.