• Home
  • News
  • Verbouwingswerken woonzorgcentrum De Karmel in Waregem gestart

Verbouwingswerken woonzorgcentrum De Karmel in Waregem gestart

13 September 2018

Na maanden van voorbereiding zijn de verbouwingswerken op “De Karmel” in Waregem gestart. De opening van het woonzorgcentrum is gepland in het najaar van 2019.

Met enkele maanden vertraging is de eerste fase van de bouwwerken op de site De Karmel in Waregem gestart. De firma Ibens uit Antwerpen verbouwt in opdracht van de vzw O.L.V. van de Karmel het voormalig herstelverblijf tot een modern woonzorgcentrum. De ingebruikname is voorzien in het najaar van 2019. Dan zullen de 25 bewoners van het woonzorgcentrum Ter Bilkhage, gelegen in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis, verhuizen naar De Karmel. Daarnaast worden 16 kamers voor aangemeld herstelverblijf en 2 assistentiewoningen gerealiseerd. In een tweede fase zal het woonzorgcentrum verder uitgebreid worden tot 90 woongelegenheden als de nodige erkenningen worden verkregen van de Vlaamse Overheid.

De vzw O.L.V. van de Karmel werd in 2017 opgericht als een samenwerking tussen het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en de vzw Curando. Door de verhuis van de RVT-afdeling naar de Karmel zal het ziekenhuis de vrijgekomen ruimte benutten voor de verdere ontplooiing van haar ziekenhuisactiviteiten. Curando bouwt met de nieuwe site op de Karmel haar aanbod van geïntegreerde zorg voor zorgbehoevende ouderen in Waregem verder uit.

Het bestuur van de vzw O.L.V. van de Karmel hecht zeer veel belang aan de integratie van jong en oud op dezelfde site. In dat kader voert de vzw verkennende gesprekken met de stad Waregem, met het katholiek onderwijs en met de plaatselijke verenigingen om ook andere initiatieven te ontplooien op de site. Ook een verbinding tussen de cafetaria van De Karmel en het stadsbos behoort tot de mogelijkheden.