• Home
  • News
  • Verzorgend wassen in de kijker.

Verzorgend wassen in de kijker.

11 April 2017

Waarom 'verzorgend wassen'?

Sinds 2016 werd een innovatieve en verantwoorde keuze gemaakt om 'verzorgend wassen' toe te passen binnen alle zorgformules van de vzw Curando. De huid is immers het grootste orgaan van het menselijk lichaam. Een droge huid is kenmerkend bij > 50% van de bevolking. Wetenschappelijk werd vastgesteld dat de effecten van zeep, gebruik van heet water, het veelvuldig baden…belangrijke negatieve factoren zijn die worden onderschat tijdens de verschillende wasbeurten bij onze bewoners / patiënten.

Waar we eerder altijd wasten met water, zeep, washandjes, en eventueel crème wordt bij 'verzorgend wassen' gebruik gemaakt van een set kant- en klare viscose washandjes die met een speciaal reinigende en verzorgende lotion zijn geïmpregneerd. De hypoallergene lotion is mild, heeft een neutrale ph en heeft als functie te reinigen en te verzorgen.

De praktijkervaringen binnen vzw Curando maar nog méér de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken en vaststellingen m.b.t. 'verzorgend wassen' binnen vzw Curando zijn hierin ontegensprekelijk positief.
De voordelen van het verzorgend wassen situeren zich op verhoogd comfort, een verbeterde huidconditie en hydratatie van de huid, meer tijd voor betere zorg, een betere beleving voor bewoners, hygiënisch, minder vermoeiend voor bewoners, fysisch minder belastend voor zorgverleners, minder kans op kruisbestuiving én minder textielwas.

Het gebruik van verzorgend wassen heeft dus niet alleen een effect op lichamelijke zorg, het geeft ook extra kansen bij de werking rond persoonsgerichte zorg. Door het “ verzorgend wassen” komt meer tijd vrij om gepersonaliseerde zorg toe te passen vanuit de specifiek noden en wensen van elke bewoner.

 

Vervangt verzorgen wassen het traditionele wassen?

Naast een wekelijks bad of douche blijft een nauwgezette begeleiding op de juiste toepassing van 'verzorgend wassen' een belangrijk speerpunt binnen vzw Curando. Na testperioden (2015 en 2016) werd het verzorgend wassen uitgerold in alle zorgformules binnen vzw Curando. Een ondersteunend draaiboek bij de opstart werd opgemaakt, informatie werd verstrekt aan alle medewerkers, families, bewoners, huisartsen….

Na enkele maanden gebruik werden diverse enquêtes afgenomen in alle woonzorgzones en vanuit die resultaten werden verschillende verbeteracties opgezet. Doorgedreven vormingen - zowel intern alsook met de leverancier- rond 'verzorgend wassen' bij medewerkers, goede communicatie met bewoners en familie, zijn grondvoorwaarden om bij > 75% van de bewoners/ patiënten in vzw Curando het verzorgend wassen toe te passen.

Om dit kracht bij te zetten werd hierbij aansluitend een filmpje 'verzorgend wassen' gemaakt met de bedoeling het wat, hoe en waarom te illustreren.