• Home
  • News
  • Woonzorgcentrum De Karmel bouwt verder aan de toekomst

Woonzorgcentrum De Karmel bouwt verder aan de toekomst

18 Mei 2021

Op 19/11/2019 werd het nieuw woonzorgcentrum De Karmel Waregem in gebruik genomen. De bewoners van het WZC Ter Bilkhage namen dan hun intrek in de kamers van wat ooit gekend was als het hersteloord De Karmel. Het woonzorgcentrum is er gekomen nadat het O.L.V. van Lourdesziekenhuis en Curando een samenwerkingsakkoord afsloten. WZC De Karmel telt vandaag 48 woongelegenheden.

Het lokaal dienstencentrum als plaats van ontmoeting
Momenteel wordt de volgende fase van het bouwproject uitgevoerd. Hierbij breidt het woonzorgcentrum uit tot 60 woongelegenheden en 7 assistentiewoningen. Deze uitbreiding wordt aangebouwd in het verlengde van de nieuwbouw, waar vroeger de lagere school ‘het Kleurenbos’ zich bevond. De kamers zullen afgewerkt zijn in de zomer van 2022.

De oude gebouwen van het herstelverblijf worden gerenoveerd tot een centrum voor dagopvang, een lokaal dienstencentrum en een kinderdagverblijf. De ingebruikname is voorzien voor januari 2022.
Het lokaal dienstencentrum zal ook ter beschikking gesteld worden aan de lokale verenigingen.

“De Karmel wil een plaats van ontmoeting worden tussen al onze dienstverleningen en de buurt. Ook heel wat verenigingen zoeken een plek voor hun activiteiten, wij kunnen hen ontvangen” zegt zonaal directeur Anje Degraeve. Daarnaast wordt het park verder verfraaid en aangelegd. Het staat open voor de wandelaars van het stadsbos. In de tuin werden enkele kunstwerken geïnstalleerd, van de hand van Kris Van Gent, Jan Desmarets en Marleen Vandewalle. Aan de voordeur van De Karmel is een beeld van Willem Vermandere te bewonderen. De vijver werd uitgerust met een fontein en opnieuw voorzien van vissen.

Voldoende parkeergelegenheden in de toekomst
Curando wil de verkeershinder voor de buurtbewoners tot een minimum beperken en streeft naar voldoende parkeerruimte. Curando zoekt samen met de stad Waregem naar een structurele oplossing om meer parkeergelegenheden te voorzien.

Meer informatie

Anje Degraeve, zonaal directeur woonzorgzone Curando Zuid
Vzw Curando O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
Karmeldreef 74, 8790 Waregem
tel. 056 35 29 11
gsm 0476 44 45 79
anje.degraeve@curando.be