• Home
  • News
  • Zorg als gemeengoed, kop of munt- piramide of netwerk.

Zorg als gemeengoed, kop of munt- piramide of netwerk.

6 Juli 2017

Het uitgangspunt was de vraag welke rol een gemeenschapsmunt kan spelen in de zorg en meer bepaald hoe dit systeem naast de bestaande vrijwilligerswerking en professionals een antwoord kan bieden op de toenemende behoefte aan mantelzorg en burgerparticipatie.
Via diverse methodieken en experimenten werd een schat aan ervaring opgedaan i.v.m. buurtwerk, het betrekken van burgers en het opzetten van burgerinitiatieven. Hierdoor zijn de bevindingen en inzichten ook bruikbaar voor andere sectoren waar vrijwilligerswerk en bijdragen van burgers en burgerinitiatieven aan belang winnen (sport, cultuur, overheid, politiek…)

Door de opkomst van platformen, delen en deeleconomie winnen de commons of het gemeengoed de jongste tijd meer en meer aan belangstelling.

Als oeroude samenwerkingsvorm bieden zij een denkkader aan om met nieuwe ogen te kijken naar thema’s zoals vermaatschappelijking en het betrekken van burgers en vrijwilligers. Ze stellen de piramidale of verticale organisatie in vraag en nodigen ons uit om vanuit netwerken op zoek te gaan naar collectieve antwoorden rond thema’s zoals zorg, onderwijs, voedselzekerheid, energie ed.

Op de studienamiddag, dewelke doorgaat op 14 november 2017, zullen enkele eminente sprekers hun licht laten schijnen op verschillende aspecten van de thematiek, gevolgd door een debat. Hierbij richten we ons tot directies, staf- en beleidsmedewerkers en iedereen die geboeid is door nieuwe vormen van organiseren en engageren en welke rol netwerken en horizontaal organiseren daarin spelen.