• Home
  • News
  • Zorg als gemeengoed, kop of munt- piramide of netwerk

Zorg als gemeengoed, kop of munt- piramide of netwerk

16 Oktober 2017

Op 14 november stellen Curando en Oranje, in samenwerking met Trefpunt Zorg en Muntuit, de resultaten van het project Samen voor Talent voor. Dit project liep de voorbije 3 jaar in Brugge en Zedelgem en bracht burgers, cliënten en beroepskrachten samen rond de mogelijke rol van een gemeenschapsmunt in de zorg. Het project onderzocht, met steun van Provincie West-Vlaanderen, hoe een gemeenschapsmunt mee een antwoord kan bieden op de toenemende behoefte aan mantelzorg en burgerparticipatie.
 
Het project leverde een schat aan ervaring op over buurtwerk, het betrekken van burgers en het opzetten van burgerinitiatieven. Hierdoor zijn de bevindingen ook bruikbaar voor andere sectoren als sport, cultuur en de overheid, waar vrijwilligerswerk en de actieve bijdrage van burgers aan belang winnen.

Door de opkomst van de deeleconomie winnen de commons of het gemeengoed de jongste tijd aan belangstelling. Als oeroude samenwerkingsvorm bieden zij een vernieuwd denkkader aan om te kijken naar thema’s zoals vermaatschappelijking en het betrekken van burgers en vrijwilligers. Ze stellen de verticale organisatie in vraag en nodigen uit om vanuit netwerken collectieve antwoorden te zoeken over thema’s zoals zorg, onderwijs, voedselzekerheid, of energie.

Op de studienamiddag zullen enkele eminente sprekers hun licht laten schijnen op verschillende aspecten van dit thema, gevolgd door een panelgesprek.

 

PROGRAMMA

13.00 u. Onthaal
13.30 u. Verwelkoming door Sofie Van Hecke, stafmedewerker Trefpunt Zorg
13.35 u. Inleiding door Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde van welzijn en cultuur Provincie West-Vlaanderen
13.45 u. Plenaire sessie door Igor Byttebier, creativiteitstrainer en –consultant
14.00 u. Vermaatschappelijking van de zorg: naar nieuwe verhoudingen tussen staat, markt en gemeenschap door dr. Koen Hermans, onderzoeker KU Leuven
14.25 u. Anders organiseren: van piramide naar netwerk door Freek Van Looveren, organisatieadviseur (AO)²
14.50 u. Zoete koffiebreak
15.10 u. Waarom krijgen wij geen euro's?
              Lokale munten als trigger voor sociale cohesie en sociaal conflict door Bart Van Bouchaute, politicoloog en docent Arteveldehogeschool & Anika Depraetere, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen en KU Leuven
15.35 u. Voorstelling van het boek 'Zorg als Gemeengoed' door Geert Sturtewagen, coördinator Samen voor Talent
15.55 u. Panelgesprek met vragen en opmerkingen uit de zaal, onder begeleiding van Igor Byttebier, creativiteitstrainer en –consultant
16.30 u. Slotwoord door Dirk De fauw, voorzitter Trefpunt Zorg
16.40 u. Netwerkreceptie

 

PRAKTISCH
• Datum: dinsdag 14 november van 13.00 uur tot 16.40 uur, met aansluitend netwerkreceptie.

• Locatie: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

• Bekijk onze website voor het volledige programma en een overzicht van alle sprekers.

 

INSCHRIJVEN
Het aantal plaatsen is beperkt, gelieve tijdig online in te schrijven! Intekenen kan tot donderdag 9 november via deze link.

Partners van Trefpunt Zorg betalen €35 voor het seminarie, niet-partners €50. Wij bezorgen u de facturatiegegevens bij de bevestiging van de inschrijving.

De inschrijvingsprijs is inclusief het boek 'Zorg als Gemeengoed'. Indien u een extra exemplaar van het boek wenst, bestaat op 14 november de mogelijkheid om dit aan te kopen.