Mexiceau is...
een mooi stukje natuur van 11 hectare,
dicht bij Beernem-dorp,
gelegen naast het woonzorgcentrum Patershof
en ingebed tussen de Mexicostraat en de Hoornstraat.

  • Home
  • Trefhof Mexiceau

Trefhof Mexiceau

Welkom in Nieuw-Mexiceau 

In Beernem, pal naast de assistentiewoningen en het parkbos Patershof van Curando O.L.V. van 7 Weeën, komt weldra een nieuw stukje natuur.
In 2021 verwierf Curando aansluitend een domein van 11 ha groen en water ingebed tussen de Mexicostraat en de Hoornstraat. Curando maakt dit domein klaar voor de toekomst, voor de bewoners en voor de gebruikers.

 

Wat was Mexiceau? 

De vijvers zijn ontstaan nadat er jarenlang zandwinning gebeurde. Tot voor Curando O.L.V. Van 7 Weeën het domein kon verwerven, werd door de vorige eigenaar het terrein gebruikt als stortplaats voor puin en werd een deel van de putten weer opgevuld met grond uit grondverzet.
Na een periode van verwaarlozing en aantasting van de natuurwaarden zet Curando nu volop in op het behouden en herstellen van de vijvers en op zachte recreatie met respect voor de natuur. Dit met de steun van subsidies voor plattelandsontwikkeling (Leader: EU, Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen) en het project Water-Land-Schap 2.0 (VLM i.k.v. BLUE DEAL Vlaanderen).

 

Wat wordt Mexiceau? 

Er gebeurt al heel wat op deze plek. Zelfplukboerderij Plukhof, de Zomerbarak ‘Trefhof’ en de visclub De Mexicoput maken al een hele tijd gebruik van dit domein. Maar er is nog meer mogelijk. Daarom werd een ontwerpplan opgemaakt voor de herwaardering van deze plek.

  • Natuurbeleving en recreatie: wandelen, joggen, natuureducatie, een zoektocht,… Je bent nu al welkom om het domein te verkennen. Dankzij LEADER (subsidies voor plattelandsontwikkeling) komen er nog meer mogelijkheden met een rolstoeltoegankelijk pad en ponton, een avontuurlijke speelzone,  een vlinderheuvel, zitplaatsen en rustpunten.

 

  • Water: De vijvers kunnen een belangrijke rol spelen voor de omgeving bij droogte en (extreme) regenval. Maar ook voor natuur en de biolandbouwer. Dankzij het project ‘Waterlandschap 2.0.’ verbeteren we het watersysteem en gaan we op zoek naar nieuwe manieren om met dit water om te gaan.  De opgevulde vijver wordt deels opnieuw uitgegraven en het zand wordt gebruikt voor de aanleg van  de speelzone.  Aan de visvijver wordt een paaizone aangelegd. De vijvers worden landschappelijk ingekleed met streekeigen beplanting.  We nemen ook maatregelen om het water van de Biezemoerbeek te bufferen op het terrein.

 

  • Voedsel: Vruchtbare grond is belangrijk voor de zelfplukboerderij Plukhof en voor de toekomst. We verwijderen waar mogelijk het gestorte steenpuin  en verrijken de grond, zodat een akker of voedselbos zich kan ontwikkelen en zo kan zorgen voor meer lokaal voedsel.   Minder vruchtbare gronden worden als hooiland of schapenweide gebruikt.

 

  • Ondernemen: Met het Plukhof kent de site vandaag al een werkend bedrijf. Maar er is meer mogelijk. De plek biedt kansen om te oefenen en om samen dingen te doen. Gebruikers kunnen er samen nieuwe activiteiten ontwikkelen. Curando Oost stelt het terrein ter beschikking om nieuwe initiatieven te laten bloeien.

 

Zin om mee te doen?

De werkgroep ‘Leve Mexiceau’ komt elke tweede maandag van de maand samen. Stuur een berichtje naar Dominique Van Belle (0474/235353) en hij voegt je toe aan de Whatsapp-groep.

Hoe pakken we het aan? 

Na jarenlange verwaarlozing herwaarderen we het groen, de bomen, het water en de natuur op deze site. Onder deskundig advies van Regionaal Landschap Houtland en Polders wordt dit terrein geherwaardeerd en wordt natuur en recreatie versterkt. Er wordt ruimte gemaakt voor extra beplanting, bloemenrijke graslanden,  natuurrijke oevers en de aanleg van een natuurbelevingspad.  Curando staat in voor de aanleg van wandelpaden (waaronder een deel rolstoelvriendelijk)  en voor een centraal gelegen fietspad. De visclub legt nieuwe pontons en een rolstoeltoegankelijke steiger aan. VZW Trefhof zorgt voor extra infrastructuur en activiteiten om de site volop te kunnen beleven. Dit gebeurt stap voor stap volgens onderstaande tijdslijn.

Tijdslijn:

  • Fase 1: najaar 2022 – voorjaar 2023: voorbereidende werken

In deze periode gebeuren er enkele voorbereidende werken. Het slib van de vijver uit het Patershof wordt gebruikt om een landbouwperceel  langs de Mexicostraat vruchtbaarder te maken. Bomen in slechte conditie worden geveld. Hakhout wordt afgezet.  Het hout wordt zoveel mogelijk hergebruikt en de bomen vervangen door nieuwe, sterke exemplaren. Het zullen er nadien vooral meer zijn. Meer bomen en meer groen en beplanting!

  • Fase 2: zomer 2023: grondwerken en herprofilering

Het historische grondverzet wordt deels verwijderd uit de vijvers en de oevers natuurtechnisch geherprofileerd. Het zand wordt gebruikt voor de aanleg van speelheuvels en een visuele buffer op de scheiding met het aanpalende bedrijventerrein. Het steenpuin op de site wordt waar mogelijk  uitgegraven en    hergebruikt  bijvoorbeeld als zitbank of voor de inrichting van de vlinderheuvel.  Aan de oostzijde van de visvijver wordt een rij populieren gekapt, om ruimte te maken voor een meer natuurlijke beplanting. De populierenrij aan de zuidoever blijft behouden. Aan de Biezemoerbeek wordt een klein waterbufferbekken uitgegraven.

  • Fase 3: najaar 2023 en voorjaar 2024: beplanting, padenstructuur en recreatie

Na de grondwerken   is het tijd voor beplanting en de recreatieve inrichting. . Door een verspreide beplanting met streekeigen struiken en bomen krijgt de omgeving rond vijvers een natuurlijk karakter.  Het rolstoeltoegankelijk pad, rust- en speelplekken en een vlinderheuvel  worden aangelegd. Aan de visvijver komen enkele nieuwe steigers, een paaiplaats en een ponton . Dan krijgt natuur, beleving, water, voedsel en ondernemerschap alle voorzieningen en kansen om te groeien.

  • Fase 4: Mexiceau Leeft 2024 tot …

Met de heraanleg willen we letterlijk en figuurlijk vruchtbare bodem bieden voor de energie die nu al aanwezig is op de site en verder ruimte geven hieraan. We hopen dan ook dat we nog vele bewoners, bezoekers en ondernemende personen en organisaties mogen verwelkomen!

Meer info 

Volg het project en de werken op de voet via: www.curando.be/projecten/trefhofmexiceau

Wil je deelnemen aan een activiteit of je aansluiten bij het Plukhof (wachtlijst): Ga naar www.trefhof.be of https://www.plukhofbeernem.be/contact/